תא שמע – ספרים חדשים – כתבי רבי משה די ליאון

בשעה טובה אנו זוכים לצרף את סדרת כתביו של המקובל רבי משה די ליאון, באדיבות המהדיר הרב אמנון גרוס שליט”א הספרים שנוספו: שקל הקדש / רבי משה די ליאון שושן העדות / רבי משה די ליאון ספר השם / רבי משה די ליאון ספר הרימון / רבי משה די ליאון נפש החכמה / רבי משה די ליאון משכן העדות / רבי משה די ליאון משכיות הכסף / רבי משה … להמשך קריאה

תא שמע – ספרים חדשים – ירושלמי ומפרשיו

ב”ה אנו זוכים לצרף למאגר מספר פירושים לירושלמי, מחולקים למקטעים בהתאם לטקסט התלמודי. התלמוד עצמו שודרג, חולק למקטעים, וכולל כעת אלפי קישורים למקורות. אלו הפירושים הקיימים כעת במאגר תא שמע: תלמוד: תלמוד ירושלמי / רבי יוחנן מפרשי הירושלמי: הגהות מהר”ם די לונזאנו / רבי מנחם די לונזאנו, הרמד”ל הגהות רד”א / רבי דוד אופנהיים חדושי חת”ם סופר על הירושלמי / רבי משה סופר, … להמשך קריאה

תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א

בשעה טובה זוכים אנו להביא ברכה בפני הלומדים, והם ספרי הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א הראשון לציון והרב הראשי לישראל. לעת עתה נוספו: שו”ת הראשון לציון / רבי יצחק יוסף

תא שמע – ספרים חדשים – אילת השחר לגראי”ל

בשעה טובה לרגל היארצייט הד’ של הגראי”ל שטינמן אנו זוכים לצרף את סדרת חידושיו על הש”ס למאגר תא שמע. לעת עתה נוספו מסכתות: שבת יבמות כתובות נדרים גיטין קידושין בבא מציעא זבחים   בתקווה שנזכה לצרף את שאר ספריו בהקדם

תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הרב מרדכי אליהו זצ”ל

בשעה טובה זכינו להתחיל בצירוף ספריו החשובים של הגאון המקובל הרב מרדכי אליהו זצ”ל, באדיבות מכון “דרכי הוראה”. לעת עתה נוספו הספרים הבאים: מאמר מרדכי / הרב מרדכי אליהו (כרכים: ימות החול, שבת א’-ג’). שו”ת הרב הראשי / הרב מרדכי אליהו   אנו מקווים להשלים את סדרת ספריו בקרוב לתועלת הלומדים.    

תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הרה”ג רבי יואל שוורץ שליט”א

בשעה טובה אנו זוכים לצרף למאגר תא שמע את סדרת ספריו החשובה של הגאון רבי יואל שוורץ לעת עתה נוספו: השפעת זכות רחל אמנו תפקיד היהדות במיוחד בימינו גמרה של תורה הקדמה לספר ויואל משה החדש התפילה ומשמעות הזמן ביהדות יום ההולדת של האדם והגדת לבניך פדיון הבן תפילין אות וטוטפת חודש ניסן פסח ויציאת … להמשך קריאה

תא שמע – הושלמה העלאת כל כתבי רבי יעקב יוסף מפולנאה

ב”ה אנו שמחים לבשר כי הושלמה העלאת כל כתבי רבי יעקב יוסף מפולנאה למאגר תא שמע. סדרת הספרים החשובה כוללת את הספרים הבאים: תולדות יעקב יוסף בן פורת יוסף כתונת פסים צפנת פענח רבי יעקב יוסף הכהן כץ – בעל התולדות יעקב יוסף מפולנאה, נולד בשנת ת”ל לערך, לאביו רבי צבי הכהן שהיה נצר לרבי שמשון … להמשך קריאה

תא שמע – למעלה מ800 כותרים במאגר

ב”ה בחודש האחרון זכינו לחצות את רף ה-800 כותרים במאגר תא שמע. הספרים האחרונים שנוספו: נתיב חסד / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין אהבת חסד / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין תורת הבית / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין מאמר עלבונה של תורה / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין מאמר עת לעשות / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין פרי עץ הדר / רבי בנימין הלוי משפטי הלואות / רב … להמשך קריאה

תא שמע – קטלוג ספרות שמיטה ויובל

ב”ה לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה אנו שמחים להגיש בפניכם קטלוג ספרות שמיטה רחב ועדכני הנכלל במאגר תורני תא שמע בטקסט מלא. אנו עוסקים בצירוף ספרות רחבה בנושאי שמיטה, וקטלוג זה עתיד להתעדכן מעת לעת. הקטלוג כולל אך ורק ספרים בנושאי שמיטה (לדוגמא: רק מפרשי המשנה הכוללים פרשנות על מסכת שביעית נכנסו לקטלוג), ואך … להמשך קריאה

תא שמע – ספרים חדשים – ספרי רבי יצחק אייזיק חבר

בס”ד בעיצומו של הייארצייט אנו זוכים לצרף למאגר תא שמע את ספריו החשובים של רבי יצחק אייזיק חבר. אנו מודים למכון “ללקט אורות” שהסכימו באדיבותם לצרף את מהדורתם המפוארת למאגר תא שמע. לעת עתה נוספו הספרים: בית יצחק / רבי יצחק אייזיק חבר בית נאמן / רבי יצחק אייזיק חבר שו”ת בנין עולם / רבי יצחק אייזיק חבר