זכר זאת ליעקב / רבי יעקב הכהן שבדרון
שו"ת דרכי שלום / רבי שלום מרדכי שבדרון
זכרון משה / רבי משה הכהן שבדרון
דעת תורה / רבי שלום מרדכי שבדרון
מוסר אביך / הרב אברהם יצחק הכהן קוק
שערי אפרים / רבי אפרים זלמן מרגליות
לחם דמעה / רבי שמואל די אוזידא
חפץ חיים על הספרא / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
פירוש הראב"ד לספרא / רבי אברהם בן דוד, הראב"ד
מדרש בחדוש / רבי אליעזר נחמן פואה


לעמוד הבא