תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הגר”ח קנייבסקי

ב”ה באדיבות הגאונים שליט”א בני המחבר, אנו זוכים להגיש בפני הלומדים את סדרת ספריו של מוהר”ר שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ”ל. לעת עתה נוספו הספרים הבאים: דרך אמונה / רבי חיים קנייבסקידרך אמונה – ביאור ההלכה / רבי חיים קנייבסקילמכסה עתיק / רבי חיים קנייבסקיקרית מלך / רבי חיים קנייבסקישקל הקודש / רבי חיים קנייבסקישקל הקודש – ביאור ההלכה / רבי חיים קנייבסקי כמו כן … להמשך קריאה

תא שמע – ספרים חדשים – כתבי רבי משה די ליאון

בשעה טובה אנו זוכים לצרף את סדרת כתביו של המקובל רבי משה די ליאון, באדיבות המהדיר הרב אמנון גרוס שליט”א הספרים שנוספו: שקל הקדש / רבי משה די ליאון שושן העדות / רבי משה די ליאון ספר השם / רבי משה די ליאון ספר הרימון / רבי משה די ליאון נפש החכמה / רבי משה די ליאון משכן העדות / רבי משה די ליאון משכיות הכסף / רבי משה … להמשך קריאה

תא שמע – ספרים חדשים – ירושלמי ומפרשיו

ב”ה אנו זוכים לצרף למאגר מספר פירושים לירושלמי, מחולקים למקטעים בהתאם לטקסט התלמודי. התלמוד עצמו שודרג, חולק למקטעים, וכולל כעת אלפי קישורים למקורות. אלו הפירושים הקיימים כעת במאגר תא שמע: תלמוד: תלמוד ירושלמי / רבי יוחנן מפרשי הירושלמי: הגהות מהר”ם די לונזאנו / רבי מנחם די לונזאנו, הרמד”ל הגהות רד”א / רבי דוד אופנהיים חדושי חת”ם סופר על הירושלמי / רבי משה סופר, … להמשך קריאה

תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הראש”ל הרב יצחק יוסף שליט”א

בשעה טובה זוכים אנו להביא ברכה בפני הלומדים, והם ספרי הגאון הרב יצחק יוסף שליט”א הראשון לציון והרב הראשי לישראל. לעת עתה נוספו: שו”ת הראשון לציון / רבי יצחק יוסף

תא שמע – ספרים חדשים – אילת השחר לגראי”ל

בשעה טובה לרגל היארצייט הד’ של הגראי”ל שטינמן אנו זוכים לצרף את סדרת חידושיו על הש”ס למאגר תא שמע. לעת עתה נוספו מסכתות: שבת יבמות כתובות נדרים גיטין קידושין בבא מציעא זבחים   בתקווה שנזכה לצרף את שאר ספריו בהקדם

תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הרב מרדכי אליהו זצ”ל

בשעה טובה זכינו להתחיל בצירוף ספריו החשובים של הגאון המקובל הרב מרדכי אליהו זצ”ל, באדיבות מכון “דרכי הוראה”. לעת עתה נוספו הספרים הבאים: מאמר מרדכי / הרב מרדכי אליהו (כרכים: ימות החול, שבת א’-ג’). שו”ת הרב הראשי / הרב מרדכי אליהו   אנו מקווים להשלים את סדרת ספריו בקרוב לתועלת הלומדים.    

תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הרה”ג רבי יואל שוורץ שליט”א

בשעה טובה אנו זוכים לצרף למאגר תא שמע את סדרת ספריו החשובה של הגאון רבי יואל שוורץ לעת עתה נוספו: השפעת זכות רחל אמנו תפקיד היהדות במיוחד בימינו גמרה של תורה הקדמה לספר ויואל משה החדש התפילה ומשמעות הזמן ביהדות יום ההולדת של האדם והגדת לבניך פדיון הבן תפילין אות וטוטפת חודש ניסן פסח ויציאת … להמשך קריאה

תא שמע – עדכון תוכנה – 0.8.30

בשעה טובה לאחר השקעה מרובה אנחנו שמחים להפיץ עדכון חדש לתוכנת תא שמע. זהו עדכון משמעותי, שמטרתו להעצים את חווית המשתמש המעולה בתוכנה. בעדכון זה: סימון פסקאות בצורה נאה יותר ע”י קו תחתי. מהירות טעינת טקסטים וחווית שימוש משופרת בחלון תצוגת הטקסטים. חיפוש טקסטים מהיר יותר בחלון תצוגת הטקסטים. שילוב מערכת הורדת הספרים בתוכנה עצמה … להמשך קריאה

תא שמע – הושלמה העלאת כל כתבי רבי יעקב יוסף מפולנאה

ב”ה אנו שמחים לבשר כי הושלמה העלאת כל כתבי רבי יעקב יוסף מפולנאה למאגר תא שמע. סדרת הספרים החשובה כוללת את הספרים הבאים: תולדות יעקב יוסף בן פורת יוסף כתונת פסים צפנת פענח רבי יעקב יוסף הכהן כץ – בעל התולדות יעקב יוסף מפולנאה, נולד בשנת ת”ל לערך, לאביו רבי צבי הכהן שהיה נצר לרבי שמשון … להמשך קריאה