תא שמע – ספרים חדשים – ירושלמי ומפרשיו

ב”ה אנו זוכים לצרף למאגר מספר פירושים לירושלמי, מחולקים למקטעים בהתאם לטקסט התלמודי.

התלמוד עצמו שודרג, חולק למקטעים, וכולל כעת אלפי קישורים למקורות.

אלו הפירושים הקיימים כעת במאגר תא שמע:

מפרשי הירושלמי:
פירושים וליקוטים על התלמודים:

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן