תא שמע – ספרים חדשים: בשעה טובה הספר ה400

נגיל ונשיש בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה:

בשעה טובה צרפנו למאגר תא שמע הספר ה400

חנוכת התורה

ליקוט דברי תורה מאת רבי אברהם יהושע השיל מקראקא, מגדולי פוסקי פולין במאה ה-17

אנו עובדים במרץ על מנת להגיש לכם כבר בעת ההשקה תוכנה גדושה בספרים חשובים וייחודיים ממהדורות מדוייקות.

ניתן לצפות ברשימת הספרים המתעדכנת בקטלוג שלנו

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן