עדכון תוכנה: נקדת 1.1.6

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן