עדכון תוכנה: נקדת 1.2.0

עדכונים עיקריים בגרסה זו: א. עדכון מאגר מילים. ב. תיקוני באגים בניקוד פסוקים. ג. שיפור מהירות בניקוד פסוקים, לא מורגש ההבדל בחיפוש כולל חסרות ויתרות. ד. תיקון באג במחשבון שכר. ה. הוספת ניקוד לאותיות שימוש בפתיחת ר”ת מנוקד, ע”פ כללי הניקוד. ו. הוספת הוראות הפעלה מפורטות. ז. תיקון באג לופ בטקסט משובש. ח. תיקוני באגים … להמשך קריאה