תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הגר”ח קנייבסקי

ב”ה

באדיבות הגאונים שליט”א בני המחבר, אנו זוכים להגיש בפני הלומדים את סדרת ספריו של מוהר”ר שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ”ל.

לעת עתה נוספו הספרים הבאים:

דרך אמונה / רבי חיים קנייבסקי
דרך אמונה – ביאור ההלכה / רבי חיים קנייבסקי
למכסה עתיק / רבי חיים קנייבסקי
קרית מלך / רבי חיים קנייבסקי
שקל הקודש / רבי חיים קנייבסקי
שקל הקודש – ביאור ההלכה / רבי חיים קנייבסקי

כמו כן מתוך ספרים המלקטים מתורתו נוספו הספרים הבאים

שו”ת הגרח”ק / הרב חיים קנייבסקי
מועדי הגר”ח / הרב חיים קנייבסקי

אנו מקווים להשלים את סדרת ספריו בקרוב לתועלת הלומדים

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן