תא שמע – ספרים חדשים – כתבי רבי משה די ליאון

בשעה טובה אנו זוכים לצרף את סדרת כתביו של המקובל רבי משה די ליאון, באדיבות המהדיר הרב אמנון גרוס שליט”א

הספרים שנוספו:

שקל הקדש / רבי משה די ליאון
שושן העדות / רבי משה די ליאון
ספר השם / רבי משה די ליאון
ספר הרימון / רבי משה די ליאון
נפש החכמה / רבי משה די ליאון
משכן העדות / רבי משה די ליאון
משכיות הכסף / רבי משה די ליאון
אור זרוע / רבי משה די ליאון
פירוש ההגדה לרבי משה די ליאון / רבי משה די ליאון
שו”ת לרבי משה די ליאון בעניני קבלה / רבי משה די ליאון
שער יסוד המרכבה / רבי משה די ליאון
סוד עשר ספירות בלימה / רבי משה די ליאון

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן