תא שמע – ספרים חדשים – ספרי הרה”ג רבי יואל שוורץ שליט”א

בשעה טובה אנו זוכים לצרף למאגר תא שמע את סדרת ספריו החשובה של הגאון רבי יואל שוורץ

לעת עתה נוספו:

השפעת זכות רחל אמנו
תפקיד היהדות במיוחד בימינו

גמרה של תורה

הקדמה לספר ויואל משה החדש

התפילה ומשמעות הזמן ביהדות

יום ההולדת של האדם

והגדת לבניך
פדיון הבן

תפילין אות וטוטפת

חודש ניסן פסח ויציאת מצרים
בנתיבות רחוקים

יה”ר שהספרים והלימוד בהם יעמדו לרפואתו השלימה במהרה של הרב, רבי יואל בן לאה.

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן