תא שמע – הושלמה העלאת כל כתבי רבי יעקב יוסף מפולנאה

ב”ה אנו שמחים לבשר כי הושלמה העלאת כל כתבי רבי יעקב יוסף מפולנאה למאגר תא שמע.

סדרת הספרים החשובה כוללת את הספרים הבאים:

תולדות יעקב יוסף

בן פורת יוסף

כתונת פסים

צפנת פענח

רבי יעקב יוסף הכהן כץ – בעל התולדות יעקב יוסף מפולנאה, נולד בשנת ת”ל לערך, לאביו רבי צבי הכהן שהיה נצר לרבי שמשון מאוסטרופלי הי”ד ולרבי גרשון יום טוב שאול ליפמאן הלר זי”ע בעל התוספות יום טוב, ולרבי יוסף כץ בעל היסוד יוסף. היה מגדולי תלמידיו של הבעש”ט הקדוש, וממעבירי השמועה.

ספריו מהוויים אבן יסוד בתורת החסידות, ונחשבים מהחיבורים החסידיים הראשונים.

רבי יעקב יוסף מפונלאה באנציקלופדית רבנן

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן