עדכון תוכנה – תא שמע + שינונון

בס”ד

אנו שמחים לבשר על עדכון תוכנה נוסף לתא שמע ושינונון

בעדכון זה:

לאחר התקנה התוכנה תופיע בתפריט “התחל”.

נפתרה בעיה שגרמה לתוכנה לעיתים לא לעבוד לאחר התקנה ראשונית.

שיפור בחיפוש בחלון הטקסטים.

ניתן להסיר שאלה ספציפית מסבב החזרות.

תיקון בתצוגת החץ למעבר בין שאלות במבחן.

גם שאלה חופשית נוספת לסבב החזרות

ניתן להוסיף שאלה לסבב החזרות לאחר עריכתה באמצע מבחן יזום.

תיקון במחיקת שאלה.

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן