תא שמע – למעלה מ800 כותרים במאגר

ב”ה בחודש האחרון זכינו לחצות את רף ה-800 כותרים במאגר תא שמע.

הספרים האחרונים שנוספו:

נתיב חסד / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
אהבת חסד / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
תורת הבית / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
מאמר עלבונה של תורה / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
מאמר עת לעשות / רבי ישראל מאיר הכהן מראדין
פרי עץ הדר / רבי בנימין הלוי
משפטי הלואות / רב האי גאון
ספר המשכון / רב האי גאון
משפטי התנאים / רב האי גאון
המקח והממכר / רב האי גאון

 

 

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן