שינונון – מסלולי בחינות חדשים

בס”ד

בשעה טובה אנו שמחים לבשר על מסלולי שאלות חדשים שנוספו לשינונון לשימושכם:

בנוסף למסלולים הותיקים – “מפעל הדף” על הש”ס ועל תוספות, ו”אנקי דף” – המסלול הקצר והארוך, נוספו המסלולים הבאים:

מחודדים בפיך שאלות הכוללות את שקו”ט הגמרא עפ”י רש”י. שאלות אלו מתאפיינות בכך שהן כוללות כל שלב ושלב בדף ללא דילוגים. מסלול משלים של הרב יוסף הופמן הינו מחודדים בפיך על תוספות, הכוללים שאלות על כל התוספות ללא דילוגים.

קנין לעד ממסלולי השאלות המפורסמים הינו “קנין לעד”, מסלול שאלות תמציתיות עם תשובות מפורטות מאת הרב מנחם וורמסר. המסלול כולל שאלות על כל התלמוד הבבלי.

פרי גני שאלות מפורטות על סדר השלחן ערוך, כולל הלכות ברכות התורה, תפילה, ברכות, עירובין, איסור והיתר, ריבית, שכירות פועלים, שומרים, והלכות פריה ורביה. השאלות מתאפיינות בסגנון מפורט, והתשובות מציינות מקורות מגוונים בספרות הראשונים ואחרוני זמננו.

 

בקרוב יצורפו מסלולים נוספים, על ירושלמי, רמב”ם, משנ”ב, חפץ, חיים, תנ”ך ועוד! השארו מעודכנים!

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן