תא שמע – קטלוג ספרות שמיטה ויובל

ב”ה לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה אנו שמחים להגיש בפניכם קטלוג ספרות שמיטה רחב ועדכני הנכלל במאגר תורני תא שמע בטקסט מלא.

אנו עוסקים בצירוף ספרות רחבה בנושאי שמיטה, וקטלוג זה עתיד להתעדכן מעת לעת.

הקטלוג כולל אך ורק ספרים בנושאי שמיטה (לדוגמא: רק מפרשי המשנה הכוללים פרשנות על מסכת שביעית נכנסו לקטלוג), ואך ורק ספרים שכבר צורפו למאגר תא שמע.

קטלוגים כלליים ומראי מקומות לסוגיות השמיטה ניתן למצוא במקומות המיועדים לכך.

 

משנה ומפרשיה:

תוספתא ומפרשיה:

תוספתא

 

ירושלמי ומפרשיו:

ככר לאדן / הגהות מקדוש אחד

רמב”ם ומפרשיו:

 

טור ושו”ע חושן משפט סימן ס”ז, ונושאי כליהם:

ספרי הלכה וקונטרסי שביעית

שו”ת ופולמוס:

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן