תא שמע – ספרים חדשים – ספרי רבי יצחק אייזיק חבר

בס”ד

בעיצומו של הייארצייט אנו זוכים לצרף למאגר תא שמע את ספריו החשובים של רבי יצחק אייזיק חבר.

אנו מודים למכון “ללקט אורות” שהסכימו באדיבותם לצרף את מהדורתם המפוארת למאגר תא שמע.

לעת עתה נוספו הספרים:

בית יצחק / רבי יצחק אייזיק חבר
בית נאמן / רבי יצחק אייזיק חבר
שו”ת בנין עולם / רבי יצחק אייזיק חבר

 

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן