תא שמע – ספרים חדשים – ספריו של הרב יחיאל מיכל שטרן

ב”ה אנו זוכים להגיש בפני משתמשי תא שמע את ספריו של הגאון הרב יחיאל מיכל שטרן במהדורה טקסטואלית.

תודה לרב שהסכים להנגיש את ספריו החשובים.

לעת עתה עלו הספרים הבאים, שאר ספריו יעלו בקרוב:

בירורי הלכה / רבי יחיאל מיכל שטרן
מעון הברכה / רבי יחיאל מיכל שטרן
דברי חכמים / רבי יחיאל מיכל שטרן
תולדות האמוראים / רבי יחיאל מיכל שטרן
אוצר הידיעות / רבי יחיאל מיכל שטרן

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן