תא שמע – ספרים חדשים לחודש אלול

בס”ד
לכבוד חודש הרחמים והסליחות אנו שמחים לצרף למאגר תא שמע את סדר הסליחות במגוון נוסחים:
סליחות נוסח עדות המזרח
סליחות נוסח פולין
סליחות נוסח אשכנז ליטא
סליחות נוסח חב”ד

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן