תא שמע – ספרים חדשים – מתחברים לאבל ולחורבן עם מפרשי מגילת איכה

כואבים את החורבן, ומתפללים לגאולה.

אנו מזמינים אתכם ללמוד את מגילת איכה עם מגוון מפרשים:

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן