הושלמה העלאת כתבי רבי צדוק הכהן מלובלין

בשעה טובה הסתיימה מלאכת ההעלאת ספרי רבי צדוק הכהן מלובלין וצירופם למאגר תא שמע.

הספרים שצורפו בס”ד:

אור זרוע לצדיק / רבי צדוק הכהן מלובלין
דברי חלומות / רבי צדוק הכהן מלובלין
דברי סופרים / רבי צדוק הכהן מלובלין
דובר צדק / רבי צדוק הכהן מלובלין
ישראל קדושים / רבי צדוק הכהן מלובלין
מחשבות חרוץ / רבי צדוק הכהן מלובלין
עת האוכל / רבי צדוק הכהן מלובלין
פוקד עקרים / רבי צדוק הכהן מלובלין
צדקת הצדיק / רבי צדוק הכהן מלובלין
קומץ המנחה / רבי צדוק הכהן מלובלין
רסיסי לילה / רבי צדוק הכהן מלובלין
שיחת מלאכי השרת / רבי צדוק הכהן מלובלין
שיחת שדים / רבי צדוק הכהן מלובלין
תקנת השבין / רבי צדוק הכהן מלובלין

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן