תא שמע – ספרים חדשים: ששת ספריו של החיד”א על הגדה של פסח

שלושים יום קודם החג דורשים בהלכות החג.

אנו עסוקים כעת בהוספת פירושים רבים על הגדה של פסח למאגר תא-שמע. זכינו לצרף את ששת ספריו של החיד”א על ההגדה:

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן