תא שמע – ספרים חדשים: ספרי אדמו”ר הזקן

לרגל הילולת אדמו”ר הזקן – רבי שניאור זלמן מלאדי, אנו עוסקים בצירוף ספריו למאגר. לעת עתה עלו הספרים הבאים:

שלחן ערוך הרב / רבי שניאור זלמן מלאדי
תניא / רבי שניאור זלמן מלאדי
עדכון 22.04.20:
אנו מקווים בהקדם להעלות את שאר ספריו.

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן