ויקרא שמו בישראל: “תא שמע”

והזוכה המאושר 

א.מ.

שהציע את השם הנבחר למאגר התורני החדש

ויקרא שמו בישראל

תא שמע

בקרוב!

שינונון 2

לכניסה לחץ כאן