אנציקלופדית רבנן

כרגע במערכת: 3534 ערכיםהתאריך היום:י' אייר ה'תשפ"א
נולדו היום:
נפטרו היום:רבי יוסף תאומים זי"ע / ה'תקנ"ב | רבי יצחק אלפסי זי"ע / ד'תתס"ד | רבי דוד טברסקי זי"ע - מטאלנא / ה'תרמ"ב (1882) | רבי הלל ליכטנשטיין זי"ע - מקאלמיי, בעל משכיל אל דל / ה'תרנ"א | רבי יצחיק אייזיק יהודה יחיאל זי"ע - מקאמרנא / ה'תרל"ד | רבי מאיר מרגליות זי"ע / ה'תק"נ | רבי מיכאל יעקב ישראל זי"ע / | רבי משה זי"ע - מזויעל / ה'תקצ"א | רבי עזריאל זי"ע / ה'תר"א | עלי זי"ע / ה'תת"ע |

*

כלבא שבוע - כלבא שבוע
אבוה דשמואל
בית אבטינס
בית הלל
בית שמאי
בן ציצית הכסת - בן ציצית הכסת
בן תמליון
בני בתירא
בר דרומא
בר קמצא
ילתא

א

אונקלוס - הגר
רבי אליהו זי"ע - הגאון מוילנא, הגר"א
רב אחאי - משבחא
רבי אברהם זי"ע - מפּוֹשְקְיֶרָה, הראב"ד השלישי, בעל ההשגות
רבי אברהם די בוטון
רבי אפרים נבון זי"ע
רבי אפרים זלמן מרגליות זי"ע
רבי אברהם אבלי גומבינר זי"ע
רבי אברהם צבי הירש אייזנשטט
רבי אריה לייב הכהן הלר זי"ע
רבי אהרן שמואל קיידנובער זי"ע
רבי אליעזר - ממיץ
רבי אברהם דנציג זי"ע
רבי אברהם אבן עזרא זי"ע - הראב"ע
רבנו אשר זי"ע - הרא"ש
רבי אליעזר פאפו זי"ע
רבי אליהו הכהן - האיתמרי
רבי אברהם יצחק הכהן קוק זי"ע
רבי אליהו מזרחי - הרא"ם
אברהם סבע
רבי אברהם חזן
אברהם - מרימון הספרדי
אברהם מקולוניא
אשר בן דוד
רבי אשר זליג וייס שליט"א
אברהם אבולעפיה
רבי אלימלך ויסבלום זי"ע - מליז'נסק
אדם - הראשון
רבי אלעזר רוקח זי"ע
רבי אברהם אזולאי זי"ע
אברהם יהושע השיל - מקראקא
רבי אליהו בחור
אברהם צהלון - ראבי"ץ
רבי אברהם - וילנר
רבי אליהו בן הרוש זי"ע
רבי אבא - השלישי
רבי אבא בר אבינא
רבי אבא - בר כהנא
רבי אבא אברהם אבוחצירא זי"ע
רבי אבא
רבי אבא
רבי אבא
רבי אבא
רבי אבא
רב - רב, אבא אריכא
רבי אבא ברמן זי"ע - בר זבינא
אבא חלקיה
רבי אבא יהודה חדאד זי"ע
רבי אבא מרדכי ברמן  זי"ע
אבא מרי - הירחי
אבא שאול - תנא
אבא שאול בן בטנית
אַבָּהוּ
אבטליון
אביאסף
רבי אביגדור קרא זי"ע
רבי אביגדור עזריאל זי"ע
אביגיל
אביגיל
אבידן - בן גדעוני
אביה
אביי
רבי אבים
אבימלך
אבישג - השונמית
רבי אביתר הכהן
רבי אבנר
רבי אבנר - מבורגוש
רבי אבנר ישראל הצרפתי זי"ע
אבצן - מבית לחם
רבי אבצן
רבי אברהם פוטוצקי - גר צדק,
רבי אברהם הלוי
רבי אברהם זי"ע - בן הרמב"ם, הראב"ם
רבי אברהם
רבי אברהם
רבי אברהם דיין
רבי אברהם - הירחי
רבי אברהם זי"ע - מפראג
רבי אברהם הכהן זי"ע - מקאליסק
רבי אברהם זי"ע - המלאך
רבי אברהם פארדו זי"ע
רבי אברהם בורנשטיין זי"ע - מסוכטשוב
רבי אברהם חזקוני
רבי אברהם פלאג'י זי"ע
רבי אברהם זי"ע - מסטרעטין
רבי אברהם זי"ע - מפאריסאב
רבי אברהם אבוחצירא זי"ע
רבי אברהם זי"ע
רבי אברהם אבוחצירא זי"ע
רבי אברהם חריף זי"ע
רבי אברהם וינברג זי"ע - מסלונים
רבי אברהם זי"ע
רבי אברהם זי"ע - מטריסק
רבי אברהם אביש - מליסא, מפרנקפורט
רבי אברהם אביש זי"ע
רבי אברהם לנדא - מטשכנוב
רבי אברהם זי"ע - מפראביטש
רבי אברהם וינברג זי"ע - מסלונים (השני), ה"בית אברהם".
אברהם - אבינו
רבי אברהם סופר זי"ע
רבי אברהם הכהן רפפורט זי"ע
רבי אברהם רוויגו זי"ע
רבי אברהם ברודא (ברוידֶא) זי"ע
רבי אברהם מגוץ הכהן זי"ע
רבי אברהם אבוקרא זי"ע - השלישי
רבי אברהם אמארליאו זי"ע
רבי אברהם הלוי
רבי אברהם עלוש זי"ע
רבי אברהם הלוי פטאל זי"ע
רבי אברהם אדאדי זי"ע
רבי אברהם הכהן זי"ע
רבי אברהם אלקלעי זי"ע
רבי אברהם יצחקי זי"ע
רבי אברהם כלפון זי"ע
רבי אברהם דמרי זי"ע
רבי אברהם הכהן זי"ע - מסלוניקי
רבי אברהם בן עזוז
רבי אברהם כהן זי"ע
רבי אברהם כהן רפפורט זי"ע
רבי אברהם חלאווה זי"ע
רבי אברהם בן מוסא זי"ע
רבי אברהם הכהן יצחקי זי"ע
רבי אברהם זכות
רבי אברהם מיוחס זי"ע
רבי אברהם חיון זי"ע
רבי אברהם אביכזר זי"ע
רבי אברהם אבינון זי"ע
רבי אברהם אבלי זי"ע
רבי אברהם אלחדיף זי"ע
רבי אברהם אמינוף זי"ע
רבי אברהם אשכנזי זי"ע
רבי אברהם בונאן זי"ע
רבי אברהם בטאט זי"ע
רבי אברהם בן יקר זי"ע
רבי אברהם בעלול זי"ע
רבי אברהם ברדקי זי"ע
רבי אברהם ברזאני זי"ע
אברהם ברלינר
רבי אברהם גולדמן זי"ע
רבי אברהם גלאנטי
רבי אברהם גרודזינסקי
רבי אברהם דוויק הכהן קאלוסי זי"ע
רבי אברהם הכהן ראטה זי"ע
רבי אברהם הלוי זיונס זי"ע
רבי אברהם הלוי שר זי"ע
רבי אברהם הררי רפול זי"ע
רבי אברהם וינברג זי"ע
רבי אברהם חביב זי"ע
רבי אברהם חיים פינסו זי"ע
רבי אברהם חלאווה זי"ע
רבי אברהם יפה'ן זי"ע
רבי אברהם לבטון זי"ע
רבי אברהם לומברזו השני זי"ע
רבי אברהם לוּנְץ
רבי אברהם מאג'אר זי"ע
רבי אברהם מאפו
רבי אברהם מימון זי"ע
רבי אברהם סאלם זי"ע
רבי אברהם סמאגק'ה זי"ע
רבי אברהם עזריאל זי"ע
רבי אברהם עידאן זי"ע
רבי אברהם ענתבי סקא זי"ע
רבי אברהם פילוסוף זי"ע
רבי אברהם פרג'ון זי"ע
רבי אברהם רוזאניס זי"ע - הזקן
רבי אברהם רוזאניס זי"ע
רבי אברהם רפפורט זי"ע
רבי אברהם שאג זי"ע
רבי אברהם שטרנהרץ זי"ע
רבי אברהם אבא לייפר זי"ע
רבי אברהם אלחנן זי"ע - מפלאנטש
רבי  אברהם אלטר פולק זי"ע
רבי אברהם אלימלך הי"ד
רבי אברהם בכר שמואל מיוחס זי"ע
אברהם בנימין בכור הכהן
רבי אברהם ברוך מני זי"ע
רבי אברהם גרשון מקיטוב זי"ע
רבי אברהם דב בער
רבי אברהם דובר כהנא שפירא
רבי אברהם דוד אנשיל זי"ע
רבי אברהם הלל גולדברג זי"ע
רבי אברהם חי אמוזג זי"ע
רבי אברהם חיים זי"ע
רבי אברהם חיים זי"ע
רבי אברהם חיים זי"ע - מלינסק
רבי אברהם חיים זי"ע
רבי אברהם חיים זי"ע
רבי אברהם חיים בורג'ל זי"ע
רבי אברהם חיים נאה זי"ע
רבי אברהם חיים עדס זי"ע
רבי אברהם יהושע פריינד זי"ע
רבי אברהם יהושע העשיל זי"ע - האוהב ישראל מאפטא
רבי אברהם יהושע השל
רבי אברהם יהושע העשיל וינברג זי"ע
רבי אברהם יהושע העשיל טוורסקי זי"ע
רבי אברהם יהושע העשל העשל זי"ע
רבי אברהם יודא לייב מאדע זי"ע
רבי אברהם יוחנן בלומנטל זי"ע
רבי אברהם יוסף זי"ע
רבי אברהם יחיאל למברגר זי"ע
רבי אברהם יעקב פרידמן זי"ע - מסדיגורה [הראשון]
רבי אברהם יעקב פרידמן זי"ע
רבי אברהם יצחק הכהן זי"ע
רבי אברהם יצחק העלר זי"ע
רבי אברהם יצחק זי"ע
רבי אברהם יקותיאל זלמן רפפורט זי"ע
רבי אברהם ישכר זי"ע
רבי  אברהם ישכר אנגלרד זי"ע
רבי אברהם ישמעאל חי סאנגאונטי זי"ע
רבי אברהם ישעיה קרליץ זי"ע
רבי אברהם לאנדא לנדא זי"ע
רבי אברהם מאיר יעקובוביץ זי"ע
רבי  אברהם מנחם דנציגר  זי"ע - מאלכסנדר
רבי אברהם מנחם שטינברג זי"ע
רבי אברהם מרדכי זי"ע - מפינטשוב
רבי אברהם מרדכי אלתר זי"ע - מגור
רבי אברהם משה סופר זי"ע
רבי אברהם משה זי"ע
רבי אברהם משה הלל זי"ע
רבי אברהם משה המבורגר זי"ע
רבי אברהם משולם זלמן אשכנזי זי"ע - חכם צבי
רבי אברהם מתיתיהו פרידמן זי"ע
רבי אברהם שלום הלברשטאם זי"ע
רבי אברהם שלמה בידרמן זי"ע
רבי אברהם שלמה זלמן צורף זי"ע
רבי אברהם שמואל בכרך זי"ע
רבי אברהם שמואל בנימין סופר זי"ע
רבי אברהם שמואל בנימין סופר זי"ע
רבי אברהם שמחה קפלן זי"ע
רבי אברהם שמשון זי"ע - מראשקוב
אבשלום
אגריפס
רב אדא בר אהבה (1)
אדם
אדמון
אדמון שעיו
אדרינוס
אדרמלך
אהוד
רבי אהרן הכהן
אהרן זי"ע - הכהן
רבי אהרן סארג'אדו
רבי אהרן פרלוב זי"ע - מקארלין (השני)
רבי אהרן הלברשטאם זי"ע - הקרייז רב
רבי אהרן - מקארלין (הראשון)
רבי אהרן אבוחצירא זי"ע
רבי אהרן רוקח זי"ע - מבעלזא
רבי אהרן קצלנבוגן זי"ע
רבי אהרן זי"ע
רבי אהרן זי"ע - מזיטומיר
רבי אהרן זי"ע - מצ'רנבויל
רבי אהרן זי"ע
רבי אהרן ברכיה זי"ע
רבי אהרן הורוביץ זי"ע
רבי אהרן זי"ע - מטיטיוב
רבי אהרן זי"ע
רבי אהרן ראטה זי"ע
רבי אהרן ד"ר גארדאן זי"ע
רבי אהרן כהן זי"ע
רבי אהרן הלוי זי"ע - הרא"ה
רבי אהרן לייפער זי"ע
רבי אהרן עזריאל זי"ע
רבי אהרן
רבי אהרן בן חסון זי"ע
רבי אהרן פפויפר זי"ע
רבי אהרן בן ציון זי"ע
רבי אהרן - מטראני
רבי אהרן זי"ע
רבי אהרן אבן חיים - מאפטא
רבי אהרן בן חיים זי"ע
רבי אהרן ברנשיין זי"ע
רבי אהרן חסון זי"ע
רבי אהרן טנוג'י זי"ע
אהרן סלאטקי
רבי אהרן סלוטקי זי"ע
רבי אהרן פרץ
רבי אהרן קוטלר זי"ע
רבי אהרן תאומים זי"ע - מקראקא
רבי אהרן אריה זי"ע
רבי אהרן זליג שרשבסקי זי"ע
רבי אהרן יחיאל זי"ע - מקוזניץ'
רבי אהרן מאיר אויערבאך הי"ד
רבי אהרן משה טוביש זי"ע
רבי אהרן משה זי"ע
רבי אהרן רפאל חיים משה פירירה זי"ע
רבי אהרן שמואל הירץ הכהן זי"ע
רבי און
רבי אורי לאנגנער זי"ע - מראהטין
רבי אורי אורנשטיין זי"ע
רבי אורי זי"ע
רבי אורי פייבל זי"ע - מקריסניפולי
אוריה - הכהן
רב אושעיא
רבי אושעיא זי"ע - איש טיריא
רבי אושעיא [רבה]
רב אחא
רב אחא בר יעקב
רב אחא
אחאב
רב אחאי זי"ע
רב אחאי
רבי אחאי זי"ע
אחז
אחזיהו
אחזיהו
רב אחי
אחיתופל
אחשורוש
איבו
רב אידי בר אבין (1)
איזבל
אילון - הזבולוני
אימא שלום
איסי בר יהודה
רבי איסר זמן מֶלְצֶר זי"ע
רבי איסר יהודה אונטרמן זי"ע
איתמר - הכהן
רבי איתמר זי"ע
רבי איתמר הכהן זי"ע - מדזיקוב תלמרבי
רבי איתמר רוזנבוים זי"ע
רבי אלדד - הדני
רבי אלדד ומידד
אלה
רבי אלחנן סורוצקין זי"ע
רבי אלחנן וסרמן הי"ד
רבי אליהו אבוחצירא זי"ע
רבי אליה שפירא זי"ע
רבי אליהו הכהן דושניצר זי"ע
רבי אליהו צרפתי זי"ע
רבי אליהו זי"ע
רבי אליהו זי"ע
רבי אליהו גוטמאכער מגריידיץ זי"ע
רבי אליהו
רבי אליהו לופס זי"ע
רבי אליהו זוזות זי"ע
רבי אליהו אילוז זי"ע
רבי אליהו לאפיאן זי"ע
רבי אליהו לביא זי"ע
רבי אליהו הכהן זי"ע
רבי אליהו ישראל זי"ע
רבי אליהו הכהן זי"ע
רבי אליהו קובו זי"ע
רבי אליהו חזן זי"ע
אליהו - הנביא
רבי אליהו
רבי אליהו אבא שאול זי"ע
רבי אליהו אלעג'מי זי"ע
רבי אליהו אמסלם זי"ע
רבי אליהו בן אמוזג
רבי אליהו בן חיים
רבי אליהו גג' זי"ע
רבי אליהו דילמדיגו
רבי אליהו הכהן זי"ע
רבי אליהו זלוטניק זי"ע
רבי אליהו חבה זי"ע
רבי אליהו חיים זי"ע
רבי אליהו חכים
רבי אליהו ישראל זי"ע
רבי אליהו ליאון לוי זי"ע
רבי אליהו לניאדו זי"ע
רבי אליהו מאנסאני זי"ע - מאנסאני
רבי אליהו מערבי זי"ע
רבי אליהו עבוד זי"ע
רבי אליהו פרדס זי"ע
רבי אליהו פרץ זי"ע
רבי אליהו קרמר זי"ע
רבי אליהו ראם זי"ע
רבי אליהו רוט זי"ע
רבי אליהו רוטנמר זי"ע
רבי אליהו אליעזר דסלר זי"ע
רבי אליהו אליעזר מישקובסקי זי"ע
רבי אליהו דוד מאזוז זי"ע
רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים זי"ע - האדרת
רבי אליהו חי בורז'יל זי"ע - השני
רבי אליהו חי חואתי דמרי זי"ע
רבי אליהו חיים אבולעפיא זי"ע
רבי אליהו יהושע עובדיה זי"ע
רבי אליהו יוסף ריבלין זי"ע
רבי אליהו מאיר פינקל זי"ע
רבי אליהו משה ישראל פאניז'ל זי"ע
רבי אליהו מני זי"ע
רבי אליהו רחמים חזן זי"ע
רבי אלימלך ראבין זי"ע
רבי אלימלך זי"ע
רבי אלימלך זי"ע
רבי אלימלך זי"ע
רבי אליעזר זי"ע - בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול
רבי אלעזר בן חרסום
רבי אליעזר
רבי אליעזר הלוי
רבי אליעזר בן יעקב
רבי אליעזר זי"ע - קב ונקי
רבי אליעזר אשכנזי זי"ע
רבי אליעזר זי"ע - מאזיפאליע
רבי אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי זי"ע
רבי אליעזר זי"ע
רבי אליעזר חזן זי"ע
רבי אליעזר פאפו זי"ע
רבי אליעזר אשכנזי
רבי אליעזר די אבילא זי"ע
רבי אליעזר וולדינברג זי"ע
אליעזר - עבד אברהם
רבי אליעזר גולדשמידט זי"ע
רבי אליעזר גורדון
רבי אליעזר הורוביץ
רבי אליעזר הלוי - מטארנוגראד
רבי אליעזר הלוי הורביץ זי"ע
ר אלעזר חסמא
רבי אליעזר לבטון זי"ע
רבי אליעזר סופינו זי"ע
רבי אליעזר דוד גרינוולד זי"ע
רבי אליעזר דוד ברנד זי"ע
רבי אליעזר זוסיא פורטוגל זי"ע - מסקולען
רבי אליעזר יהודה פינקל זי"ע
רבי אליעזר ירוחם זי"ע
רבי אליעזר ירוחם אלישר זי"ע
רבי אליעזר ליפא ליפא זי"ע - מחאמעלניק
רבי אליעזר מדזיקוב זי"ע - מדזיקוב
רבי אליעזר מנחם מנדל בידרמן זי"ע - מלעלוב
רבי אליעזר משה מאג'אר זי"ע
רבי אליעזר צבי ספרין זי"ע - מקאמרנא
רבי אליעזר שלמה שיק זי"ע - מוהרא"ש, הצדיק מיבנאל
רבי אליעזר שמחה ווסרמן זי"ע
אלישבע
אלישע בן אבויה
אלישע בן שפט מאבל מחולה
רבי אלישע אפריאט זי"ע
רבי אלישע גאליקו
רבי אלישע נסים דנגור זי"ע
רבי אלכסנדר זיסקינד הכהן זי"ע - מפלאצק
רבי אלכסנדר זי"ע - מזעדעטשוב
רבי אלכסנדר משה לפידות זי"ע
רבי אלכסנדר זוסלין
רבי אלכסנדר הכהן זי"ע
אלכסנדר ינאי
אלכסנדר מוקדון
רבי אלכסנדר זושא פרידמן
רבי אלכסנדר זיסקינד זיסקינד זי"ע
רבי אלכסנדר יום טוב זי"ע
רבי אלכסנדר סנדר שור זי"ע
שלומציון (אלכסנדרה)
רבי אלעאי
אלעזר - הכהן
רבי אלעזר
רבי אלעזר
רבי אלעזר
רבי אלעזר בר יוסי
רבי אלעזר בן עזריה
רבי אלעזר בן ערך זי"ע
רבי אלעזר בן צדוק (2) זי"ע - השני
רבי אלעזר בן פדת
ר אלעזר בן פרטא
רבי אלעזר בן צדוק (1) - הראשון
אלעזר הכהן זי"ע
רבי אלעזר זי"ע
רבי אלעזר בריעה זי"ע
רבי אלעזר מלאנצהוט זי"ע - מלאנצהוט
רבי אלעזר בן דמה זי"ע
רבי אלעזר בן שמוע
רבי אלעזר בן שמעון
רבי אלעזר המודעי - המודעי
רבי אלעזר - הקליר
ר אלעזר הקפר - הקפר
רבי אלעזר אבוחצירא זי"ע
רבי אלעזר אזכרי
רבי אלעזר פלעקליש
רבי אלעזר רוזנפעלד הי"ד - מאושפיצין
רבי אלעזר שפירא
רבי אלעזר הלוי בן טובו זי"ע
רבי אלעזר מנחם מן שך זי"ע
רבי אלעזר מרישא מרישא זי"ע
רבי אלעזר ניסן טייטלבוים זי"ע - מדראביטש
אלקנה
רבי אלקנה כהנא שפירא זי"ע
רבי אלתר מאזוז זי"ע
רבי אלתר יחזקאל אליהו הורוביץ הי"ד - מדזיקוב
אם רבי כרוספדאי
רבי אמי
אמימר
אמיציה
רבי אמנון זי"ע
אמציה
אמרפל
אמתלאי
אנוש
אנטיגנוס
אנטיגנוס איש סוכו - איש סוכו
אנטיוכוס
אסא
רבי אסי
רב אסי
רב אסי
אסנת
רבי אסף אברהם
אסר חדון
אסתר
אפיון
רבי אפרים זי"ע
רבי אפרים זי"ע
רבי אפרים נבון זי"ע
רבי אפרים פישל זי"ע
רבי אפרים זי"ע - מוילנא
רבי אפרים הכהן זי"ע
רבי אפרים העקשר זי"ע
רבי אפרים אנקוואה זי"ע
רבי אפרים אלקלעי זי"ע - מרקאדו
רבי אפרים מרגליות
רבי אפרים פיג'ו זי"ע
רבי אפרים זלמן הירש זי"ע
רבי אפרים יצחק זי"ע - מפרמישלן
רבי אפרים מנשה הכהן
רבי אפרים עזרא לניאדו זי"ע
רבי אפרים שלום אנקווה זי"ע
רבי אריה פינצי' זי"ע
רבי אריה לוין זי"ע
רבי אריה פינקל זי"ע
רבי אריה פרנקל זי"ע
רבי אריה יהודה חיימוף זי"ע
רבי אריה יהודה לייב זי"ע
רבי אריה יהודה לייב סג"ל זי"ע
רבי אריה ליב גינצבורג
רבי אריה ליב קצנלבוגן זי"ע - מוילנא
רבי אריה לייב זי"ע
רבי אריה לייב גרונדי זי"ע - הסבא משפולי
רבי אריה לייב ליפשיץ זי"ע
רבי אריה לייב זי"ע
רבי אריה לייב צינץ זי"ע - מסלוצק
רבי אריה לייב עפשטיין זי"ע
רבי אריה לייב גרוסנס זי"ע
רבי אריה לייב זי"ע - מקוביצקי
רבי אריה לייב זי"ע
רבי אריה לייב זי"ע - המגיד מדראביטש
רבי אריה לייב בינה זי"ע
רבי אריה לייב שרה'ס
רבי אריה לייב ב"ר יחיאל מיכל זי"ע
רבי אריה לייבוש הלברשטאם זי"ע
אריסתובולוס - השני
אריסתובולוס - השלישי
אריסתובולוס - הרביעי
אריקלוס
ארמילוס
ארפכשד
רב אשי
אשר זי"ע
רבי אשר זי"ע - מסטולין
רבי אשר השני זי"ע - מקארלין
רבי אשר שולמן זי"ע
רבי אשר אנשיל הלוי זי"ע
רבי אשר זליג מרגליות זי"ע
רבי אשר ישעיה זי"ע
רבי אשר צבי זי"ע
ינאי המלך - המלך
רבי אריה לייבוש זי"ע - ממעזריטש
הרב אלכסנדר שלום מאיר יונגרמן
רבי אברהם פינסו
הרב אברהם ישראל לבקוביץ' שליט"א
רבי אלעזר חזן זי"ע
רבי אברהם אליגרי
רבי אריה לייב זיטל סגל הורוביץ זי"ע
רבי אברהם אופנהיים זי"ע
רבי אברהם משכיל לאיתן
הרב אחיקם קַשָׁת שליט"א
רבי אליהו די וידאש זי"ע
הרב אליעזר מלמד שליט"א
רבי אלקנה ש"ץ זי"ע - מפיורדא
רבי אליעזר זי"ע - מפינטשוב
רבי אברהם העלין זי"ע
רבי אברהם מרדכי אלברט
רבי אשר הכהן אשכנזי זי"ע
הרב פרופ' אברהם שטינברג שליט"א
הרב אברהם מנחם הלוי שטינברג זי"ע
הרב אליהו רוט זי"ע - ר' אלי'ה
רבי אברהם אבא שיף זי"ע - ממינסק
רבי אוהד תורג'מן שליט"א
רבי אברהם דוד וואהרמן זי"ע - מבוטשאטש
רבי אברהם צבי ווייל שליט"א
רבי אהרן בן מאיר זי"ע - גאון
רבי אליהו בקשי דורון זי"ע - הראשון לציון
רבי אליקים גאטיניו
אבא - אומנא
אבא - סוראה
רבי אהרן הכהן אורלאנסקי
אבא בנימין
אבא בר מרתא
אבא בריה דרב בנימין בר חייא
אבא בריה דרב מניומי בר חייא
אבא חלפתא - חלפתא
אבא חנן
אבא יודן
אבא יוסי בן דוסתאי
אבא תחנה
אבוה בר איהי
אבימי
אבימי בריה דרבי אבהו
אילפא
אימא שלום
איפרא הורמיז
אליעזר זעירא - זעירא
אלישע בעל כנפים - בעל כנפים
אספסינוס
רַבִּי אַבָּא בַּר רַב אַדָּא
רַב אַחְלַי
רַב אַחָדְבוּי אַחוּי דְּמָר אַחָא
רַב אַמֵּי בַּר מַתְנָה
ר אבא דמן חיפה - דמן חיפה
ר אלעזר מהגרוניא - מהגרוניא
ר אפס
רבי אלעזר בן דורדיא
רבי אלעזר איש ברתותא - ברתותא
רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא
רב אדא בר אהבה (2)
רב אבא בר תחליפא
רב אדא בר אבא
רב אדא בר אחוה
רב אדא בר חמא
רב אדא בר מתנא
רב אדא סבא - סבא
רב אחא בר אבא
רב אחא בר יוסף
רב אחא בר רב הונא
רב אחא בר רבא
רב אחא בריה דרב איקא
רב אחא בריה דרבינא
רב אחא דהוצל - דהוצל
רב אחדבוי בר אמי
רב אידי בר אבין (2) - השני
רב אידי בר גרשום
רב אידי בר שישא
רב אידי בריה דרב איקא
רב אידית
רבי אבין
רבי אבינא
רבי אבוה
רבי אבא בר זוטרא
רבי אבא בר פפא
רבי אבא בריה דרבי חייא
רבי אבא דמן עכו - דמן עכו
רבי אביתר
רבי אדא דמן קסרי - דמן קיסרי
רבי אושעיא בר רבי
רבי אחא בר עולא
רבי אחא שר הבירה - שר הבירה
רבי אחאי בר יאשיה
רבי אליעזר בן יעקב (2) - השני
רבי אליעזר בן יוסי
רבי אלכסנדרי
רב אויא סבא - סבא
רבי אליעזר יחיאל קונשטט שליט"א
רבי אביגדור אריאלי שליט"א
רבי אביעזרי זליג אוירבך זי"ע
רבי אברהם אוירבך זי"ע

ב

רבי בצלאל אשכנזי
בעלי התוספות
רבי בחיי אבן פקודה
רבי ברוך הלוי עפשטיין
רבנו בחיי
בנימין דוד רבינוביץ' - המגיד מוורשא
רבי ביריים
רבי ברייס
בבא בן בוטא
בוסתנאי
רבי בועז
רבי בכור אהרון אלחדיף זי"ע
רבי בכור אהרון אלנקווה זי"ע
רבי בכור רפאל הלוי זי"ע
בכחידס
בלאדן
בלהה
בלעם
בלק
בלשאצר
בן בג בג
בן הא הא
בן הדד
בן זוטא
בן סירא
רבי בן ציון הלברשטאם הי"ד - מבאבוב
רבי בן ציון אלקלעי זי"ע
רבי בן ציון אלפס זי"ע
רבי בן ציון כהן זי"ע
רבי בן ציון אטון זי"ע
רבי בן ציון ברוק זי"ע
רבי בן ציון יאדלר זי"ע - המגיד הירושלמי
רבי בן ציון קואינקה זי"ע
רבי בן ציון רבין הכהן זי"ע
רבי בן ציון שפירא זי"ע
רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זי"ע
רבי בנאה
בני בתירה
בניהו זי"ע
בנימין זי"ע
רבי בנימין זי"ע - מזאלושיץ
רבי בנימין זי"ע
רבי בנימין כהן זי"ע
רבי בנימין חדאד זי"ע
רבי בנימין חמויי זי"ע
רבי בנימין מקיקץ דידי זי"ע
בנימין הצדיק - הצדיק
בנימין
רבי בנימין זי"ע - מלובלין
רבי בנימין זי"ע
רבי בנימין אלקוצר זי"ע
רבי בנימין בצרי זי"ע
רבי בנימין גרג'י זי"ע
רבי בנימין מנדלסון זי"ע
רבי בנימין בינוש פינקל זי"ע
רבי בנימין זאב זי"ע
רבי בנימין זאב חשין זי"ע
רבי בנימין זאב וואלף הלוי זי"ע
רבי בנימין זאב וואלף זי"ע
רבי בנימין זאב וואלף זי"ע
רבי בנימין מרדכי נבון זי"ע
בעשא אחיה
רבי בצלאל רגנשבורג זי"ע
רבי בצלאל מרגליות זי"ע
רבי בצלאל הכהן זי"ע
רבי בצלאל שטרן זי"ע
בצלאל
רבי בצלאל יהושע זי"ע - מגלונא
בר קפרא
בר שישנא
רבי ברוך
ברוך
רבי ברוך - מקוסוב
רבי ברוך זי"ע - מגארליץ
רבי ברוך הגר זי"ע
רבי ברוך הגר זי"ע
רבי ברוך - ממגנצא הפייטן
רבי ברוך ברוידא זי"ע
רבי ברוך ירושלמי זי"ע
רבי ברוך צג'ייר כהן זי"ע
רבי ברוך - הסופר
רבי ברוך זי"ע - ממז'יבוז'
רבי ברוך זי"ע
רבי ברוך זי"ע
רבי ברוך זוזות זי"ע
רבי ברוך חורי זי"ע
רבי ברוך טוערסקי זי"ע
רבי ברוך יצחק לוין זי"ע
רבי ברוך מנדל - מויז'ניץ
רבי ברוך מרדכי פרלוב זי"ע - מקודינוב
רבי ברוך תאומים-פרנקל זי"ע
רבי ברוך שלום זי"ע
רבי  ברוך שמעון סלומון זי"ע
רב ברונא
ברוריה
רבי ברכיה - הנקדן
ברכיה הכהן
ברק
בת שבע
הרבנית בת שבע קנייבסקי זי"ע
רבי בן ציון כהן יהונתן זי"ע
רבי בנימין דיסקין זי"ע
רבי בנימין חותה שליט"א
רבי ברוך נוימבורג זי"ע
רבי בנימין הלוי
בני חֲזֵיר הכהנים
בן קמצר - בן קמצר
בטנית
בן ננס
בן סטדא
רב ביבי
רב ביבי בר אביי
רבי ברכיה הלוי זי"ע

ג

רבי גרשון חנוך העניך ליינר זי"ע - מראדזין, בעל התכלת
גד זי"ע
רבי  גד זי"ע
גדליה
רבי גדליה זי"ע
רבי גדליה אייזמן זי"ע
רבי גדליה חיון זי"ע
רבי גדליה נדל זי"ע
רבי גדליה משה גולדמן זי"ע
רבי גדליהו זי"ע - מלוניץ
רבי גדליהו אהרון קעניג זי"ע
גדעון
רבן גמליאל דיבנה - דיבנה
רבן גמליאל הזקן - הזקן
רבן גמליאל ברבי
גניבא
רבנו גרשום זי"ע - מאור הגולה, רגמ"ה
רבי גרשון אשכנזי זי"ע
רבי גרשון מזיא
רבי גרשון אריאלי זי"ע
רבי גרשון - מקיטוב
רבי גרשון ליברמן זי"ע
רבי גרשון לפידות זי"ע
רבי גרשון מלאצק זי"ע
הרב גמליאל הכהן רבינוביץ' שליט"א
רבי גדליה אבן יחיא זי"ע
גביעא בן פסיסא
רַב גַּזָּא
רב גביהה מבי כתיל - מבי כתיל
רב גידל
רב גמדא

ד

רבי דוד בן זימרא זי"ע - הרדב"ז
רבי דוד הלוי זי"ע - מסטעפין
רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע - הרב מסורקה
דב בער שוחט - מלינץ
רבי דון יצחק אברבנאל זי"ע
רבי דוד אַלְטְשוּלֶר
רבי דוב בער - ממעזריטש
רבי דוד לוריא - רד"ל
רבי דוד אבודרהם
רבי דב (בערל) אייזנשטיין זי"ע
רבי דב בר ראטנר
דבורה
דואג
רבי דוב בער זי"ע
רבי דוב בער (דובער) שניאורי זי"ע - האדמו"ר האמצעי
רבי דוב בעריש זי"ע
רבי דוב בעריש גוטליב זי"ע
רבי דוב בעריש זי"ע
רבי דוב בעריש מאלעסק זי"ע
רבי דוב בעריש זי"ע
רבי דוד זי"ע - מראחמיסטריווקע
דוד זי"ע
רבי דוד אופנהיים זי"ע
רבי דוד הלוי יונגרייז זי"ע
רבי דוד הלברשטאם זי"ע - מקאשאנוב
רבי דוד היילפרין זי"ע
רבי דוד זי"ע - מזאבליטוב
רבי דוד סויסה זי"ע
רבי דוד זי"ע - מאוסטראה
רבי דוד טברסקי זי"ע - מטאלנא
רבי דוד זי"ע - מדינוב
רבי דוד אלטראס זי"ע
רבי דוד בידרמן זי"ע
רבי דוד הלוי סגל זי"ע
רבי דוד הכהן זי"ע
רבי דוד חתאתו חדוק זי"ע
רבי דוד ועקנין זי"ע
רבי דוד זינדהיים זי"ע
רבי דוד כהן יהונתן זי"ע
רבי דוד כהן למג'רבי זי"ע
רבי דוד לניאדו זי"ע
רבי דוד טבלי שיף זי"ע
רבי דוד נחמיאש זי"ע - הרב המפורסם
רבי דוד כהן זי"ע
רבי דוד עידאן זי"ע
רבי דוד סויסה זי"ע
רבי דוד פאפו זי"ע
רבי דוד אבוחצירא זי"ע
רבי דוד גאנז זי"ע
רבי דוד הכהן זי"ע
רבי דוד שפירא זי"ע
רבי דוד פארדו זי"ע
רבי דוד הכהן גישה זי"ע
רבי דוד בן שמעון זי"ע - הרדב"ש
רבי דוד אמאדו זי"ע
רבי דוד אופנהיים זי"ע
רבי דוד אמינוף זי"ע
רבי דוד בן מרגי זי"ע
רבי דוד ברדע זי"ע
רבי דוד גניש זי"ע
רבי דוד דיין זי"ע
רבי דוד דראע הלוי זי"ע
רבי דוד הנגיד זי"ע - הנגיד
רבי דוד הקשר זי"ע
דוד הראובני
רבי דוד חביליו זי"ע
רבי דוד חיים זי"ע
רבי דוד יהודיוף זי"ע
רבי דוד כהן הנזיר זי"ע
רבי דוד כנאפו זי"ע
רבי דוד לייקעס זי"ע
רבי דוד ליפשיץ זי"ע
רבי דוד לעזיז דנינו זי"ע
רבי דוד מזרחי
רבי דוד מימוני
רבי דוד מלילוב
רבי דוד מלינובסקי זי"ע
רבי דוד נג'אר זי"ע
רבי דוד ניטו
רבי דוד סוקלובסקי זי"ע
רבי דוד פוברסקי
רבי דוד פורקעס זי"ע
רבי דוד פראדו
רבי דוד פרנקל
רבי דוד שלוש זי"ע
רבי דוד שרגא זי"ע
רבי דוד בער זי"ע - מאושפיצין
רבי דוד הכהן זי"ע
רבי דוד הלוי קרסו זי"ע
רבי דוד ומשה זי"ע
רבי דוד חזקיה חדאד זי"ע - הראשון
רבי דוד חי מאיר נסים זי"ע
רבי דוד יוסף אבודרהם
רבי דוד מנחם מאניש זי"ע
רבי דוד זי"ע - מקאלמייע
רבי דוד זי"ע - מקאצק
רבי דוד משה זי"ע - מטשורטקוב
רבי דוד משה רוזנבוים זי"ע
רבי דוד צבי הופמן
רבי דוד שלמה אייבשיץ זי"ע
רבי דוד שלמה צבי בידרמן זי"ע - מלעלוב
רבי דוד שמואל אלקלעי זי"ע
רבי דונא גרציה
רבי דונש בן לברט
רבי דוסא בן הרכינס
רבי דוסא - גאון
רבי דוסתאי ברבי ינאי
דוריוש
רבי דידו כהן זי"ע
רב דימי
רב דימי מנהרדעא - מנהרדעא
דינה
דן זי"ע
רבי דן מראדויל זי"ע
רבי דן אונגרישר זי"ע
רבי דניאל
רבי דניאל פורסטיץ זי"ע
רבי דניאל פריש זי"ע
רבי דניאל - הנביא
דריוש - המדי
רבי דוד זי"ע - אבן יחיא
רבי דוד קמחי זי"ע - רד"ק
רבי דוד הכהן צופיוף שליט"א
רבי דוד עראמה זי"ע
רב דימי בר יוסף
רבי דוסתאי בן יהודה
רב דימי אחוה דרב ספרא
רבי דוד גרינהוט זי"ע

ה

רבי הלל רבלין - משאקלוב
רב האי - גאון
הגר
רב הונא בר אבין
רב הונא בר חיון זי"ע
רב הונא בריה דרב יהושע
רב הונא בריה דרב נתן
רב הונא בריה דמר זוטרא זי"ע
רב הונא ריש גלותא
הורדוס
הורדוס אנטיפטר
יוחנן הורקנוס השני
רבי הושע
הושע זי"ע
רבי הלל ליכטנשטיין זי"ע - מקאלמיי, בעל משכיל אל דל
רבי הלל הלוי זי"ע - מפאריטש
הלל בן רבן גמליאל זי"ע
הלל נשיאה - נשיאה
הִלֵּל - הזקן
רבי הלל כהן זי"ע
רבי הלל קגן זי"ע
רב המנונא (1)
רב הונא בר חייא
רב הונא בר חיננא
רב הונא בריה דרב איקא
רב הונא
הורקנוס אביו של רבי אליעזר
הורקנוס (בן רבי אליעזר)
רב הונא בריה דרב עילאי
רב הושעיא
רב הינק
רב המנונא (2)

ו

רבי וידאל די טולוזא
רבי ודיאל בן וואליד זי"ע
רבי ודיאל הצרפתי זי"ע
רבי ודיאל קואינקא זי"ע
רבי וידאל אנג'ל זי"ע

ז

רבי זאב וולף ליפקין זי"ע
זלמן יענט
רבי זאב וולף פראנק זי"ע
רבי זאב
רבי זאב וואלף זי"ע - מסטריקוב
רבי זאב וואלף זי"ע - מטשארניאוסטראה
רבי זאב וואלף זי"ע - מזיטומיר
רבי זאב וואלף פרנקל זי"ע
רבי זאב וולף קיצעס זי"ע
רבי זאליג ראובן בנגיס זי"ע
זבולון זי"ע
רבי זבולון אריה גרז זי"ע
רבי זונדל קרוייזר זי"ע
רבי זושא
רב זירא
רבי זכריה בן אבקולס
זכריה זי"ע
זכריה זי"ע - כהן גדול
רבי זכריה אלד'אהרי
רבי זכריה יונה זי"ע
רבי זכריה פרנקל
רבי זכריה מנדל מפודהייץ זי"ע
רבי זכריה מענדל מענדל זי"ע
רבי זלמן סורצקין זי"ע
זלפה - אמנו
זמרא זי"ע
זמרי
זעירי
רבי זרובבל
רבי זרחיה הלוי - רז"ה
רבי זריקא
רבי זאב וולף
רבי זאב וואלף איינהורן זי"ע - מהרז"ו
רבי זאב וואלף לייטער זי"ע
רב זביד
רַב זוּטְרָא
רבי זכאי
רבי זכריה בן הקצב
רבי זכריה הלוי אגמאתי

ח

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זי"ע - החיד"א
רבי חננאל
רבי חזקיה די סילוה זי"ע
רבי חיים מרדכי מרגליות זי"ע - מדובנו
רבי חיים איצקוביץ - מוולוז'ין
רבי חיים ויטאל זי"ע - מהרח"ו
רבי חיים טירר - מטשרנוביץ
רבי חיים בן עטר זי"ע
חזקיה חזקוני
רבי חמאי
חבקוק
חבר הקיני
חגי
חגית
רבי חדיר שלמה עטין זי"ע
רבי חואתי סרוסי זי"ע
חוה
רבי חויתא שלי זי"ע
חולדה - הנביאה
רבי חומאני עלוש זי"ע
חוני המעגל זי"ע - המעגל
חוניו
חוצפית המתורגמן
חור זי"ע
חזאל
חזקיה בן חייא
חנן המצרי - המצרי
חזקיה - מלך יהודה
רבי חזקיה
רבי חזקיה הכהן רבין זי"ע
רבי חזקיה אהרן חיים פניקרלי זי"ע
רבי חזקיה דוד אבולעפיה זי"ע
רבי חזקיה יהושע שבתאי זי"ע
רבי חזקיה
רבי חי מימון זי"ע
רב חייא בר אבא
רב חייא בר אבין
חייא
רבי חיים בירדוגו זי"ע
רבי חיים קרייזוורט זי"ע
רבי חיים הלברשטאם זי"ע
רבי חיים זי"ע
רבי חיים רפפורט זי"ע
רבי חיים אבולעפיא
רבי חיים אבולעפיא
רבי חיים הלוי זי"ע
רבי חיים אבוחצירא זי"ע - מפריז
רבי חיים כהן זי"ע
רבי חיים הגר זי"ע - מקוסוב
רבי חיים פרידלנדנר
רבי חיים פרידלנדר זי"ע
רבי חיים זאנוויל זי"ע
רבי חיים צאנזער זי"ע
רבי חיים מקראסנא זי"ע - מקראסנא
רבי חיים כהן
רבי חיים עוזר גרוז'ינסקי
רבי חיים סתהון זי"ע
רבי חיים כפוסי זי"ע
רבי חיים אלחדיף זי"ע
רבי חיים בנבנישתי זי"ע
רבי חיים חורי זי"ע
רבי חיים מעלי טוויל הכהן זי"ע
רבי חיים סינואני זי"ע
רבי חיים משאש זי"ע
רבי חיים אלגאזי זי"ע
רבי חיים זייצ'יק זי"ע
רבי חיים טראבלסי זי"ע
רבי חיים עוזר זי"ע - גרדז'נסקי
רבי חיים הכהן ראפפורט זי"ע
רבי חיים דילהרוזה זי"ע
רבי חיים זי"ע
רבי חיים אבולעפיא
רבי חיים אגאיוף זי"ע
רבי חיים אלפסי זי"ע
רבי חיים בלעייש זי"ע
רבי חיים גמליאל זי"ע
רבי חיים דמרי זי"ע
רבי חיים הגר זי"ע
רבי חיים הכהן
רבי חיים הכהן פאס זי"ע
רבי חיים וואלקו זי"ע
רבי חיים טולידאנו זי"ע
רבי חיים מלול זי"ע
רבי חיים מליקובסקי זי"ע
רבי חיים נאמן זי"ע
רבי חיים הלוי סולוביצ'יק זי"ע - מבריסק
רבי חיים סופר זי"ע
רבי חיים פינטו זי"ע
רבי חיים פינטו זי"ע
רבי חיים פלאג'י
רבי חיים קמיל
רבי חיים שבתאי
רבי חיים אברהם זי"ע
רבי חיים אברהם גאגין זי"ע - חכם מירקאדו גאגין, אג"ן
רבי חיים אברהם בכר דוד זי"ע
רבי חיים אלעזר שפירא זי"ע
רבי חיים דב לשינסקי זי"ע
רבי חיים דוד דאקטור זי"ע
רבי חיים דוד חזן זי"ע
רבי חיים דוד אלקלעי זי"ע
רבי חיים דוד עמר זי"ע
רבי חיים דניאל שלמה פינסו זי"ע
רבי חיים זלמן אברמוביץ זי"ע
רבי חיים זעליג משרענצק זי"ע
רבי חיים חביב דוד סתהון זי"ע
רבי חיים חזקיהו מדיני זי"ע - החח"מ
רבי חיים חייקא זי"ע - מאמדורא
רבי חיים חייקל זאב מילצקי זי"ע
רבי חיים יהודה מניצברג זי"ע
רבי חיים יהודה ליב אועירבאך זי"ע
רבי חיים יוסף גוטליב זי"ע
רבי חיים יוסף דוד אזולאי
רבי חיים יעקב אבולעפיא זי"ע
רבי חיים יעקב ועקנין זי"ע
רבי חיים יעקב סאפרין זי"ע
רבי חיים יצחק אבולעפיא
רבי חיים יצחק חייקין זי"ע
רבי חיים ישעיה הכהן זי"ע
רבי חיים ישראל מפילוב
רבי חיים לייב שמואלביץ
רבי חיים מאיר זי"ע
רבי חיים מאיר יחיאל זי"ע - ממאגלינצא
רבי חיים מנחם דוד הורביץ זי"ע
רבי חיים מרדכי לובטון זי"ע
רבי חיים מרדכי זי"ע
רבי חיים מרדכי רוזנבוים זי"ע
רבי חיים משה אלישר זי"ע
רבי חיים משה שפירא
רבי חיים משה מנדל זי"ע
רבי חיים נסים אבולעפיא זי"ע
רבי חיים עוזר גרודז'נסקי
רבי חיים פנחס שיינברג זי"ע
רבי חיים צבי יום טוב זי"ע
רבי חיים צבי טיטלבוים זי"ע
רבי חיים ראובן גבאי זי"ע
רבי חיים רפאל בן אשר זי"ע
רבי חיים שאול דוויק הכהן זי"ע
רבי חיים שאול גריינמן זי"ע
רבי חיים שמואל בירנבוים זי"ע
רבי חיים שמואל הכהן קונוורתי זי"ע
רבי חיים שניאור זלמן זי"ע
חירם
רבי חלפון לבטון זי"ע
רבי חלפתא איש כפר חנניה זי"ע
חם
רבי חמא בר ביסא
חמוטל
רבי חנה זי"ע
חנה
חנה ושבעת בניה
רבי חנוך העניך זי"ע - מאלכסנדר
רבי חנוך העניך זי"ע
רבי חנוך העניך טובולסקי זי"ע
חנוך
רבי חנוך חסון הי"ד
רבי חנוך זונדל גורסברג זי"ע
רבי חנון נבון זי"ע
רבי חנינא בן דוסא
רבי חנינא בר חמא
רבי חנינא סגן הכהנים זי"ע - סגן הכהנים
חנן הנחבא זי"ע - הנחבא
רבי חננאל ניפי זי"ע
רב חננאל זי"ע
רבי חנניה בן חכינאי
רבי חנניא בן עקשיא זי"ע
חנניה
רבי חנניה זי"ע
רבי חנניה
רבי חנינה בן תרדיון זי"ע
רבי חנניה שאול זי"ע
רבי חנניה גבריאל יהושע זי"ע
רבי חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים זי"ע
רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש זי"ע
חנניה מישאל ועזריה
רבי חסדאי קְרֶשְקַש זי"ע - רח"ק
חפני ופנחס
רבי חפץ
חפציבה
חנוך זונדל זי"ע - בן יוסף
רבי חנניה קזיס
רבי חיים אברהם כ"ץ
רבי חיים טודרוס גולדבלט שליט"א
רב חמא בר טוביה
רב חמא בריה דרבה בר אבהו
רב חנא
רב חנניא בר שלמיא
רב חסדא
רב חייא אריכא - אריכא
רב חייא בר אדא
רב חייא בר אשי
חנן בן אבישלום
חנניה בן חזקיה בן גרון
רַב חִיָּיא בַּר אַסִּי
רב חייא בר רב
רב חביבא
רב חביבא בריה דרבא
רב חביבא מסורא - מסורא
רב חיננא מסורא - מסורא
רב חלקיה מהגרוניא - מהגרוניא
רב חמא
רב חמא בר גוריא
רב חנילאי בר אידי
רב חנינא
רב חנינא בר רב קטינא
רב חנינא בר שילא
רב חנינא מסורא - מסורא
רב חנן
רב חנן בר רבא
רב חננא בר חייא
רבי חגי
רבי חידקא
רבי חייא בר אבא
רבי חייא
רבי חייא בר גמדא
רבי חייא בר זרנוקי
רבי חייא בר יוסף
רבי חייא פרוואה - פרוואה
רבי חלבו
רבי חמא בר רבי חנינא
רבי חמי בר חנינה
רבי חנא בר ביזנא
רבי חנא בר חנילאי
רבי חנא פתוראה - פתוראה
רבי חנה ציפוראה - ציפוראה
רבי חנה שאונא
רבי חנינא
רבי חנינא בן אלעזר
רבי חנינא בן אנטיגנוס
רבי חנינא בן גמליאל
רבי חנינא בר יוסף
רבי חנינא בר פפא
רבי חנינא בר פפי
רבי חנינא דציפורי - דציפורי
רבי חנניא בן עקיבא
רבי חנניא קרא
רבי חנניה
רבי חנניה בן עקביא

ט

טעבעלה באנדי
טבאל
טבח
מר בר רב אשי זי"ע
טברימון
רבי טוביה
רבי טוביה הי"ד
טוביה
טוביה
טוביהו
טיטוס
טלם
טלמון
טפת
טריינוס
רבי טרפון
רב טבות
רב טובי בר מתנא
טבי
טורנוס רופוס
רבי טבלא
רב טובי בר רב קטינא
רב טובי בריה דרב נחמיה

י

יונתן בן עוזיאל
רבי יהודה זי"ע - הנשיא
רבי יוחנן
רבי ישעיה די טראני
רבי יוסף חיים זי"ע
רבנו ירוחם
רבי יואל סירקיש זי"ע - ב"ח
רבי יוסף קארו זי"ע - מרן, המחבר.
רבי יהושע וולק הכהן כ"ץ זי"ע
רבי יעקב זי"ע - בעל הטורים
רבי יוסף תאומים זי"ע
רבי ישראל ליפשיץ זי"ע
רבי יעקב עֶמְדין זי"ע - היעב"ץ
רבי יצחק איזיק ספרין אפשטיין זי"ע - מזידיטשוב
רבי יום טוב ליפמן הלר הלוי ולרשטיין זי"ע
רבי יונה גירונדי זי"ע
רבי יום טוב אשבלי - ריטב"א
רבי יצחק אלפסי זי"ע
רבינו יצחק זי"ע - ר"י הזקן
רבי ירמיה לעוו
רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע
רבי יעקב ריישר
רבי יהודה אשכנזי זי"ע
רבי יעקב חיים סופר
רבי ישראל מאיר הכהן זי"ע - מראדין
רבי יעקב לוברבוים - הגאון מליסא
רבי יעקב יהושע פלאק זי"ע
רבינו יהודה זי"ע - החסיד
רבי יחיאל מיכל הלוי עפשטיין זי"ע
רבי יוסף באב"ד זי"ע
רבי יצחק זי"ע - מקורביל
רבי יצחק בר ששת זי"ע - הריב"ש
רבינו י יעקב סג"ל מולין הלוי זי"ע - מהרי"ל
רבי ישראל איסרלן זי"ע - מהרא"י
רבי יוסף קולון - מהרי"ק
רבי יחזקאל הלוי לאנדא זי"ע
רבי יוסף שאול נתנזון זי"ע
רבי יעקב יוקל עטלינגר זי"ע
יעקב הלוי ממרויש - מקורביל
רבי יאיר חיים בכרך זי"ע
רבי ידעיה בֶּדֶרְשִׂי - הפניני
רבי יעקב יצחק רוּדֶרמן
רבי יהודה הלוי אשלג זי"ע
רבי יאיר מאיר אלתר (רוטנברג) - מגור
יצחק גרשון
רבי יוסף דב הלוי סולובייצי'ק זי"ע - הגרי"ד, מבוסטון
רבי יוסף בכור שור
רבי יהודא ליווא זי"ע - המהר"ל מפראג
יעקב צבי מֶקְלֶנְבּוּרג
יוסף אבן יחיא
רבי ידידיה שלמה רפאל מנורצי
יצחק הלוי - ריב"א
יעקב משגביא
יוסף ג'קטיליה
רבי יעקב יוסף הכהן זי"ע
רבי יצחק
רבי יצחק קארו זי"ע
רבי ישעיה פיק ברלין זי"ע
רבי יעקב אבן חביב זי"ע
יחיא קאפח - הרב הישיש
יוחנן טרוייש
ידידיה טיאה וייל זי"ע
רבי יצחק - מווינה
רבי יעקב קראנץ זי"ע
רבי יעקב משה חרל"פ זי"ע
יהודה בר יקר - ר"י בר יקר
יאזניה
יאיר הגלעדי
רבי יאשיה פינטו
יאשיה
רבי יאשיה
יאשיהו
רבי ידידיה מונסינגו זי"ע
רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיא זי"ע
יהוא
יהואחז
יהואחז
רבי יהוד גג' זי"ע
רבינו יהודא זי"ע
רבי יהודא הורביץ זי"ע
רבי יהודאי
רבי יהודה בר אלעאי
רבי יהודה בן בבא
רבי יהודה בן בתירא - הראשון
רבי יהודה בן בתירא (2) - השני
רבי יהודה בן טבאי
רב יהודה בר יחזקאל
יהודה זי"ע
רבי יהודה ליאונטין
רבי יהודה
רבי יהודה
רבי יהודה פאפו זי"ע
רבי יהודה הורוביץ זי"ע
רבי יהודה נשיאה (1)
יהודה בר חייה זי"ע
רבי יהודה נחמד זי"ע
רבי יהודה הכהן (כ"ץ, כהנא, הלר) זי"ע
רבי יהודה שירליאון
רבי יהודה אסאד זי"ע
יהודה
רבי יהודה זי"ע
רבי יהודה ביבס זי"ע
רבינו יהודה זי"ע
רבי יהודה
רבי יהודה
יהודה בן תימא
רבי יהודה עייאש זי"ע
רבי יהודה מועלם זי"ע
רבי יהודה הלוי זי"ע - ריה"ל
רבי יהודה קצין זי"ע
רבי יהודה בן עטר זי"ע
רבי יהודה פתייה
רבי יהודה רוזאניס זי"ע
רבי יהודה צדקה זי"ע
רבי יהודה אלבאז זי"ע
רבי יהודה אבן תיבון
רבי יהודה בריאל זי"ע - ממנטובה
רבי יהודה ברצלוני
רבי יהודה גרשוני
רבי יהודה הבן שמחון זי"ע
רבי יהודה הכהן רבין זי"ע
רבי יהודה הכהן שאקו זי"ע
רבי יהודה הלוי זי"ע - מראגוזה
רבי יהודה חייט
רבי יהודה לביא זי"ע
רבי יהודה ליאון פטילון זי"ע
רבי יהודה מוסקאטו
רבי יהודה מטוליטולא זי"ע
רבי יהודה מינץ
רבי יהודה נבון זי"ע
רבי יהודה עמיטל זי"ע
רבי יהודה צירלסון
רבי יהודה קומלוש
רבי יהודה שטרית זי"ע
רבי יהודה שפירא זי"ע
רבי יהודה אריה מוסקאטו זי"ע
רבי יהודה אריה די מודינא
רבי יהודה אריה לייב אלתר - מגור
יהודה אריסתובולוס - הראשון
רבי יהודה זאב ליבוביץ זי"ע
רבי יהודה זאב סגל זי"ע
רבי יהודה ישראל קוראל זי"ע
רבי יהודה ליאון אשכנזי מניטו
רבי יהודה ליאון כלפון זי"ע
רבי יהודה לייב ר׳ לייב שרה׳ס זי"ע
רבי יהודה לייב חנליש זי"ע
רבי יהודה לייב זי"ע
רבי יהודה לייב זי"ע
רבי יהודה לייב איגר זי"ע
רבי יהודה לייב חסמן זי"ע
רבי יהודה לייב זי"ע - מזאלקילוב
רבי יהודה לייב אורליאן
רבי יהודה לייב פיסטינר זי"ע - מקאלמיי
רבי יהודה לייב אריה זי"ע
רבי יהודה מאיר שפירא זי"ע
רבי יהודה משה פתייה זי"ע
רבי יהודה צבי אייכנשטיין זי"ע
רבי יהודה צבי אייכנשטיין זי"ע
רבי יהודה צבי זי"ע - מסטרעטין
רבי יהודה שמואל פרימו זי"ע
יהודית
יהוידע הכהן
יהויקים
יהונתן
רבי יהוסף זי"ע
רבי יהוסף שוארץ זי"ע
יהורם
יהושע בן גמלא
רבי יהושע בן חנניה
רבי יהושע בן לוי
יהושע בן נון זי"ע
יהושע בן פרחיה‎
רבי יהושע בן קרחה
רבי יהושע הכהן פלאק זי"ע
רבי יהושע זי"ע - מדינוב
רבי יהושע זי"ע
רבי יהושע זי"ע - מטאמישוב
רבי יהושע הורוביץ זי"ע
רבי יהושע רוזנפלד זי"ע - מקמינקא
רבי יהושע רוקח זי"ע
רבי יהושע זי"ע
רבי יהושע - מאוסטרובה
רבי יהושע בנבנישתי
רבי יהושע בועז זי"ע
רבי יהושע זי"ע - מפאלק
יהושע אבן שועיב
רבי יהושע הלוי הורוביץ זי"ע
רבי יהושע יגל זי"ע
רבי יהושע סגל דייטש זי"ע
רבי יהושע עמרם זי"ע
רבי יהושע פיטוסי זי"ע
רבי יהושע רבינוביץ
רבי יהושע שוע זי"ע
רבי יהושע שרבאני זי"ע
רבי יהושע אלעזר הכהן חמדי זי"ע
רבי יהושע אשר זי"ע - מזעליחוב ופאריסוב
רבי יהושע העשיל זי"ע
רבי יהושע העשל זי"ע - מקאמארנא
רבי יהושע העשל צורף זי"ע - מקראקא
רבי יהושע זליג דיסקין זי"ע
רבי יהושע ישעיה ניובירט זי"ע
רבי יהושע משה אורנשטיין זי"ע
רבי יהושע משה אהרונסון זי"ע
רבי יהושע משה זי"ע - מבגדד
יהושפט
יואב
רבי יואב יהושע זי"ע
רבי יואל טייטלבוים זי"ע - ר' יואליש מסאטמר
רבי יואל הלפרין זי"ע
יואל - הנביא
רבי יואל זי"ע
יואש
רבי יודן
יוחאי
רבי יוחנן בן ברוקה
רבי יוחנן בן גודגדא
יוחנן (הורקנוס) כהן גדול
רבן יוחנן בן זכאי
יוחנן בן בג בג
רבי יוחנן בן נורי
רבי יוחנן
רבי יוחנן זי"ע
רבי יוחנן זי"ע
רבי יוחנן בן תורתה
רבי יוחנן - מגוש חלב
יוחנן הסנלדר זי"ע - הסנלדר
רבי יוחנן דקציון זי"ע
רבי יוחנן טברסקי זי"ע
רבי יוחנן סופר זי"ע - מערלוי
רבי יוחנן פערלוב זי"ע
יוכבד
רבי יום טוב דאנון זי"ע
רבי יום טוב אלגאזי זי"ע
רבי יום טוב גג' הי"ד - השני
רבי יום טוב ידיד הלוי זי"ע
רבי יום טוב ישראל זי"ע
רבי יום טוב צהלון
יונה
רבי יונה נבון זי"ע
רבי יונה תאומים
רבי יונה אליהו זי"ע
רבי יונה לנדסופר
רבי יונה שטנצל זי"ע
רבי יונה משה נבון זי"ע
רבי יונתן
רבי יונתן זי"ע
יונתן
יונתן
רבי יוסי - בר אבין, ברבי בון
רבי יוסי - בן זמרה
רבי יוסי בן חלפתא - בן חלפתא
רבי יוסי בר חנינא - בר חנינא
רבי יוסי בר ר יהודה - ברבי יהודה
יוסי בן יוחנן‎ - בן יוחנן, איש ירושלים.
רבי יוסי בן יוסי
יוסי בן יועזר - בן יועזר, איש צרדה
רבי יוסי בן קסמא
יוסי
ר יוסי הגלילי - הגלילי
רבי יוסי הכהן
רבי יוסף
רב יוסף בר חייא
רב יחזקאל
רב יוסף בר חמא
רבי יוסף ן' עקנין
יוסף
רבי יוסף מונסה זי"ע
יוסף זי"ע
רבי יוסף
רב יוסף
רבי יוסף
רבי יוסף בלאך זי"ע
רבי יוסף אבוחצירא זי"ע
רבי יוסף פלאג'י זי"ע
רבי יוסף קראקא ווינה זי"ע
רבי יוסף זי"ע - מיאמפאלי
רבי יוסף יחזקיה זי"ע - מפאפא
רבי יוסף הלוי אבן מיגאש זי"ע - ר"י מיגאש
רבי יוסף זי"ע
רבי יוסף זי"ע - מאוסטילא
רבי יוסף מטראני זי"ע - מהרי"ט, מהרימ"ט
רבי יוסף אירגאס זי"ע
רבי יוסף זי"ע
רבי יוסף זרוק זי"ע
רבי יוסף דינקליס זי"ע
רבי יוסף אנג'ל
רבי יוסף חסון זי"ע
רבי יוסף ברבי זי"ע
רבי יוסף הס זי"ע
רבי יוסף ענגל זי"ע
רבי יוסף בירדוגו זי"ע
רבי יוסף כנאפו זי"ע
רבי יוסף בוכריס זי"ע
רבי יוסף שטיינהרט
רבי יוסף בן ג'ויא זי"ע
רבי יוסף יוזפא
רבי יוסף ידיד הלוי זי"ע
רבי יוסף כהן יהונתן זי"ע
רבי יוסף משאש זי"ע
רבי יוסף בן נאים זי"ע
רבי יוסף חביבה
רבי יוסף אלבו
רבי יוסף גרג'י זי"ע
רבי יוסף רוזין זי"ע - הרוגוצ'ובר
רבי יוסף וירגא
רבי יוסף בירדוגו זי"ע
רבי יוסף בן וואליד זי"ע
רבי יוסף אלמליח זי"ע
רבי יוסף זי"ע
רבי יוסף זי"ע - מאמשינוב
רבי יוסף איסקאפה
רבי יוסף אלמושנינו
רבי יוסף אלקובי זי"ע
רבי יוסף בבליקי זי"ע
רבי יוסף בוסקילה זי"ע
רבי יוסף בוקסבוים זי"ע
רבי יוסף בן יעיש זי"ע
רבי יוסף גיעאן זי"ע
רבי יוסף גרינוולד זי"ע - מפאפא
רבי יוסף דוייטש זי"ע
רבי יוסף הכהן כוג'הינוף זי"ע
רבי יוסף הלוי
רבי יוסף הלוי רוטנברג זי"ע
רבי יוסף וולטוך זי"ע - מזלאטשוב, המטאטא הקדוש
רבי יוסף חזן
רבי יוסף טאיטאצק
רבי יוסף טויסיד זי"ע
רבי יוסף כהן זי"ע
רבי יוסף כספי
יוסף כץ
רבי יוסף לאצאטו זי"ע
רבי יוסף לובטון זי"ע
רבי יוסף סרגוסי
רבי יוסף עבאדי שעיו זי"ע
רבי יוסף עמר
רבי יוסף פארדו
רבי יוסף טודרוס פרבר זי"ע
רבי יוסף קפאח
רבי יוסף קרא זי"ע
רבי יוסף רביע זי"ע
רבי יוסף שוורץ זי"ע - הסבא מנתניה
רבי יוסף שלוש זי"ע
רבי יוסף שרבאני זי"ע
רבי יוסף אברהם וולף זי"ע
רבי יוסף אלטר אלתר זי"ע
רבי יוסף בכור ויטאל זי"ע
רבי יוסף ברוך זי"ע - מניישטאט
רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זי"ע - ה"בית הלוי"
רבי יוסף דובער יפה זי"ע
רבי יוסף דוד מאליק זי"ע
רבי יוסף דוד אבולעפיא זי"ע
רבי יוסף דוד הלוי סולוביצ'יק זי"ע
רבי יוסף הכהן הכהן זי"ע
רבי יוסף זונדל סלאט זי"ע
רבי יוסף זכריה זכר יהוסף זי"ע
רבי יוסף חיים זוננפלד זי"ע
רבי יוסף חיים הכהן זי"ע
רבי יוסף חיים שרים זי"ע
רבי יוסף יהודה ארדיטי זי"ע - מסלוניקי
רבי יוסף יהושע קאריין זי"ע
רבי יוסף יואל היילפרין זי"ע
רבי יוסף יוזל הורביץ זי"ע
רבי יוסף יוסקא זי"ע
רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע - מליובאוויטש
רבי יוסף מאיר וייס זי"ע - מספינקא
רבי יוסף מאיר כהנא זי"ע
רבי יוסף מאיר פאלאק הי"ד - מברגסאז
רבי יוסף מרדכי הלוי זי"ע
רבי יוסף משה אלקנה - מזאלוזיץ
רבי יוסף משה זי"ע - מדרוגטשין
רבי יוסף משה עדס זי"ע
רבי יוסף נסים בורלא זי"ע
רבי יוסף נסים בן דהאן זי"ע
רבי יוסף נפתלי שטרן זי"ע
רבי יוסף סוסו הכהן זי"ע
רבי יוסף צבי דושינסקי זי"ע
רבי יוסף צבי סלנט זי"ע
רבי יוסף צבי וייס זי"ע
רבי יוסף צבי קרליבך
רבי יוסף רפאל חזן זי"ע
רבי יוסף רפאל עוזיאל זי"ע
רבי יוסף שלום אלישיב זי"ע
רבי יוסף שלמה כהנמן זי"ע
רבי יוסף שלמה דיין זי"ע
רבי יוסף שלמה דילמדיגו
רבי יוסף שלמה כהנמן
רבי יוסף שמואל הירש זי"ע
רבי יורם אברג'ל זי"ע
רבי יחזקאל הכהן זי"ע
רבי יחזקאל לוינשטיין זי"ע
רבי יחזקאל פאנעט זי"ע
רבי יחזקאל זי"ע
רבי יחזקאל אברמסקי זי"ע
יחזקאל בן בוזי הנביא הנביא
רבי יחזקאל דאום זי"ע
רבי יחזקאל הכהן זי"ע
רבי יחזקאל כהן זי"ע
רבי יחזקאל סרנא
רבי יחזקאל פאנעט זי"ע
רבי יחזקאל פרצוביץ זי"ע
רבי יחזקאל אליעזר אבולעפיא זי"ע
רבי יחזקאל משה הלוי זי"ע
רבי יחזקאל עזרא רחמים זי"ע
רבי יחזקאל עזרא הלוי זי"ע
רבי יחזקאל עזרא אליה זי"ע - מבבל
רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם זי"ע
רבי יחזקאל שרגא הלברשטאט זי"ע
רבי יחיא צלאח זי"ע
רבי יחיא אדהאן זי"ע
רבי יחיא עמר זי"ע
רבי יחיא שניאור זי"ע
רבי יחיא בן רבי אברהם זי"ע
רבי יחיאל זי"ע
רבי יחיאל זי"ע
רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע
רבי יחיאל הלפרין
רבי יחיאל הלר זי"ע
רבי יחיאל בסאן
רבי יחיאל מפריס
רבי יחיאל יהושע זי"ע
רבי יחיאל יעקב זי"ע - מקזניץ
רבי יחיאל מאיר זי"ע - מגאסטינין
רבי יחיאל מיכל הי"ד
רבי יחיאל מיכל זי"ע - מזלאטשוב
רבי יחיאל מיכל זי"ע
רבי יחיאל מיכל זי"ע - מקורימא
רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי זי"ע
רבי יחיאל מיכל
רבי יחיאל מיכל זי"ע
רבי יחיאל מיכל פיינשטיין  זי"ע
רבי יחיאל מרדכי גורדון זי"ע
רב ייבא סבא
רבי ייסא
יכניה
ינאי
יקום איש צרורות - איש צרורות
יניי
יעל
יעל
רבי יעקב זי"ע - איש כפר חנניה
יעקב זי"ע - אבינו
רבי יעקב
רבי יעקב לוי זי"ע
רבי יעקב טעמירלש זי"ע
רבי יעקב יוסף זי"ע
רבי יעקב זי"ע - הרופא
רבי יעקב חיים זי"ע
רבי יעקב אבולעפיא זי"ע
רבי יעקב טראב זי"ע - מסלתון
רבי יעקב קטינא זי"ע
רבי יעקב שולקס זי"ע
רבי יעקב אורנשטיין זי"ע
רבי יעקב ליינר זי"ע - מראדזין
רבי יעקב בירב זי"ע - מהר"י בירב
רבי יעקב קאפל חסיד זי"ע
רבי יעקב זי"ע
רבי יעקב אבוחצירא זי"ע
רבי יעקב הלוי ספיר זי"ע
רבי יעקב לנדא
רבי יעקב בן עטר זי"ע
רבי יעקב הכהן זי"ע
רבי יעקב חורי זי"ע
רבי יעקב חדאד זי"ע
רבי יעקב חאגיז
רבי יעקב כהן יהונתן זי"ע
רבי יעקב בן נאים זי"ע
רבי יעקב פיטוסי זי"ע
רבי יעקב אורנשטיין זי"ע
רבי יעקב משולם זי"ע
רבי יעקב הכהן גדישא זי"ע
רבי יעקב כולי זי"ע
רבי יעקב אבן צור זי"ע
רבי יעקב ששפורט זי"ע
רבי יעקב בן שבת זי"ע
רבי יעקב בירדוגו זי"ע
רבי יעקב רקח זי"ע
יעקב זי"ע - איש כפר נבוריא
יעקב
רבי יעקב
ר יעקב בר אחא
רבי יעקב זי"ע
רבי יעקב אהרוני
רבי יעקב בוסקילה זי"ע
רבי יעקב בן צמח
רבי יעקב דוויק הכהן זי"ע
רבי יעקב דייטש זי"ע
רבי יעקב הכהן זי"ע
רבי יעקב הלוי זי"ע
רבי יעקב וויל
רבי יעקב וידענפלד זי"ע
רבי יעקב חזן זי"ע
רבי יעקב טולידאנו
רבי יעקב כהן זי"ע - השלישי
רבי יעקב כהן זנגי זי"ע
רבי יעקב לאזר הכהן זי"ע
רבי יעקב לומברזו (הראשון) זי"ע
רבי יעקב לופס זי"ע
רבי יעקב לנדא זי"ע
רבי יעקב מאיר זי"ע
רבי יעקב מונסה זי"ע
רבי יעקב מועלם זי"ע
רבי יעקב מוצפי זי"ע
רבי יעקב מזרחי זי"ע
רבי יעקב מכלוף זי"ע
רבי יעקב מלול זי"ע
רבי יעקב עדס זי"ע
רבי יעקב עטלינגר
רבי יעקב ענתבי זי"ע
רבי יעקב פאפירש
רבי יעקב פולאק
רבי יעקב פולק
רבי יעקב פרידמן זי"ע
רבי יעקב קאפיל זי"ע
רבי יעקב קאשטרו - מהריק"ש
רבי יעקב קמינצקי זי"ע
רבי יעקב רוזנהיים זי"ע
רבי יעקב שניידמן זי"ע
רבי יעקב תם
רבי יעקב אריה זי"ע
רבי יעקב אריה לייב קאוולער זי"ע
רבי יעקב בצלאל ז'ולטי זי"ע
רבי יעקב ברוך הייזלר הי"ד
רבי יעקב דוב זי"ע
רבי יעקב דוד וילובסקי זי"ע
רבי יעקב דוד זי"ע - מראדומסק
רבי יעקב דוד
רבי יעקב דוד זי"ע - מאמשינוב
רבי יעקב חי זריהן זי"ע
רבי יעקב חי בירדוגו זי"ע
רבי יעקב חי גג' זי"ע
רבי יעקב חי גג' (השני) זי"ע
רבי יעקב חיים בן נאים
רבי יעקב חיים ישראל אלפייה זי"ע
רבי יעקב חנניה קובו זי"ע
רבי יעקב יהודה ליב לוי זי"ע
רבי יעקב יואל גוטמן זי"ע
רבי יעקב יום טוב ברקוביץ זי"ע
רבי יעקב יוסף וורסקי זי"ע
רבי יעקב יוסף - רבי ייב"י מאוסטראה
רבי יעקב יוסף זי"ע
רבי יעקב יוסף שלמה הלפרין זי"ע
רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ זי"ע - החוזה מלובלין
רבי יעקב יצחק זי"ע - היהודי הקדוש
רבי יעקב יצחק זי"ע
רבי יעקב יצחק רבינוביץ' זי"ע
רבי יעקב יצחק גלינסקי זי"ע
רבי יעקב יצחק דן הי"ד
רבי יעקב ישראל זי"ע - מטשערקאס
רבי יעקב ישראל זי"ע
רבי יעקב ישראל קנייבסקי זי"ע - הסטייפלר
רבי יעקב ישראל אלגאזי
רבי יעקב ישראל דיהאן הי"ד
רבי יעקב יששכר בער זי"ע - מדנדבורנא
רבי יעקב מאיר שכטר זי"ע
רבי יעקב מנחם מנדל דייטש זי"ע
רבי יעקב מרדכי ברייש זי"ע
רבי יעקב מרדכי הלוי זי"ע
רבי יעקב משה זי"ע
רבי יעקב משה טולידאנו זי"ע
רבי יעקב משה עייאש
רבי יעקב משה קורלנסקי זי"ע
רבי יעקב משה קרמר זי"ע
רבי יעקב משה מרדכי סולוויצ'יק זי"ע
רבי  יעקב ניסן רוזנטל  זי"ע
רבי יעקב צבי זי"ע
רבי יעקב צבי יאלעס זי"ע
רבי יעקב צבי יאליש
רבי יעקב שאול אלישר זי"ע
רבי יעקב שאול דוויק הכהן זי"ע
רבי יעקב שאול קצין זי"ע
רבי יעקב שמעון מטלון זי"ע
רבי יעקב שמעון סופר זי"ע
רבי יעקב שמשון דאנציג זי"ע
רבי יעקב שמשון זי"ע - מקוסוב
רבי יעקב שמשון שפירא זי"ע
יפת
יפתח הגלעדי
רבי יצחיק אייזיק יהודה יחיאל זי"ע - מקאמרנא
רבי יצחק - ממרשליה
רבי יצחק בר רב יעקב בר גיורי
יצחק אבינו
רבי יצחק זי"ע
רבי יצחק אבוחצירא זי"ע
רבי יצחק אשכנזי זי"ע
רבי יצחק חיות רברבי זי"ע
רבי יצחק זי"ע
רבי יצחק זי"ע
רבי יצחק העניך זי"ע
רבי יצחק מראדוויל זי"ע
רבי יצחק אבוחצירא זי"ע
רבי יצחק - מנישכיז
רבי יצחק זי"ע
רבי יצחק
רבי יצחק מייזליש זי"ע
רבי יצחק פרידמן זי"ע - (הראשון) מבוהוש
רבי יצחק פרידמן זי"ע - (השני) מבוהוש
רבי יצחק פרחי זי"ע - המגיד הירושלמי
רבינו יצחק לוריא זי"ע - אשכנזי
רבי יצחק זי"ע
רבי יצחק כ"ץ זי"ע
רבי יצחק הוברמן זי"ע
רבי יצחק הכהן זי"ע
רבי יצחק קנפטון
רבי יצחק בוחניק זי"ע
רבי יצחק בן ואליד זי"ע
רבי יצחק אלמליח זי"ע
רבי יצחק חזן זי"ע
רבי יצחק נסים זי"ע
רבי יצחק ארדיטי זי"ע
רבי יצחק בידהב זי"ע
רבי יצחק אבן דנאן זי"ע
רבי יצחק אבוהב
רבי יצחק קוריאט זי"ע
רבי יצחק לאמפרונטי
רבי יצחק חיות
רבי יצחק בלאזר זי"ע - מפטרבורג
רבי יצחק גאגו צרור זי"ע
רבי יצחק צרור זי"ע
רבי יצחק אלפייה זי"ע
רבי יצחק עקריש זי"ע
רבי יצחק אבולעפיא זי"ע
רבי יצחק זי"ע
רבי יצחק חדאד זי"ע - מג'רבה (הראשון)
רבי יצחק קרארבליו זי"ע
רבנו יצחק
רבי יצחק
רבי יצחק זי"ע
רבי יצחק אבוחצירא זי"ע - בבא חאקי
רבי יצחק אדרבי
רבי יצחק אוחנא זי"ע
רבי יצחק אלגאזי זי"ע
רבי יצחק די ליאון
רבי יצחק הדאיה זי"ע
רבי יצחק הוטנר זי"ע
רבי יצחק הכהן שפירא זי"ע
רבי יצחק הרצוג
רבי יצחק זילבר זי"ע
רבי יצחק חדאד זי"ע
רבי יצחק חורי זי"ע
רבי יצחק כדורי זי"ע
רבי יצחק לומברזו זי"ע
רבי יצחק נבון זי"ע
רבי יצחק ניסנבוים זי"ע
רבי יצחק נפחא זי"ע
רבי יצחק עטייה זי"ע
רבי יצחק עראמה זי"ע - בעל העקידה
רבי יצחק ערטר
רבי יצחק צדיקה זי"ע
רבי יצחק קובו זי"ע
רבי יצחק שמעלקיש
רבי יצחק שרים זי"ע
רבי יצחק אברהם שלמה זי"ע
רבי יצחק איזיק טאוב זי"ע - מקאליב
רבי יצחק איזיק הלוי הרצוג זי"ע
רבי יצחק אייזיק חבר זי"ע
רבי יצחק איזיק וייס זי"ע
רבי יצחק אייזיק הכהן זי"ע
רבי יצחק אייזיק הלוי רבינוביץ זי"ע
רבי יצחק אייזיק זי"ע - מזידיטשוב
רבי יצחק אייזיק זי"ע
רבי יצחק אייזיק הלוי זי"ע
רבי יצחק אייזיק
רבי יצחק אייזיק זי"ע - מלענטשנא
רבי יצחק אייזיק טויב
רבי יצחק אייזיק כץ
רבי יצחק אלחנן זי"ע - מקובנא
רבי יצחק אלחנן ספקטור
רבי יצחק אריה וורמסר זי"ע
רבי יצחק דוב זי"ע
רבי יצחק דוד בידרמן זי"ע
רבי יצחק הלוי הורוביץ זי"ע - מהמבורג
רבי יצחק זאב סולובייצ'יק זי"ע
רבי יצחק זרחיה אזולאי זי"ע
רבי יצחק חי טייב זי"ע - לא מת
רבי יצחק חי בוכבזה זי"ע
רבי יצחק טוביה רובין זי"ע - מגלאנוב
רבי יצחק ידידיה פרנקל זי"ע
רבי יצחק יהודא שמעלקיס שמעלקיס זי"ע - מלבוב
רבי יצחק יעקב זי"ע - מבלענדוב
רבי יצחק יעקב וייס זי"ע
רבי יצחק יעקב זי"ע - מביאלא
רבי יצחק יעקב ריינס
רבי יצחק ירוחם דיסקין זי"ע
רבי יצחק ישעיה מאשחוב הי"ד - מטשחוב
רבי יצחק ישעיה אלפייה זי"ע
רבי יצחק מאיר זי"ע - מקאפישניץ
רבי יצחק מאיר זי"ע - מזינקוב
רבי יצחק מאיר הזנפרץ זי"ע
רבי יצחק מאיר לוין זי"ע
רבי יצחק מדראביטש זי"ע - מדראביטש
רבי יצחק מנעשחיז זי"ע - מנעשחיז
רבי  יצחק שלמה זילברמן  זי"ע
יצחק שמואל רגיו
רבי יצחק שמעון אפרייאט זי"ע
רבי יקותיאל עזריאלי זי"ע
רבי יקותיאל יהודה זי"ע - מצאנז קלויזנבורג
רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זי"ע - מסיגוט, ה"ייטב לב".
רבי יקותיאל שמעלקא זי"ע
ירבעם
ירבעם
ירד
רבי ירוחם ליבוביץ זי"ע
רבי ירוחם נסים אלישר זי"ע - מבגדד
רבי ירחמיאל רבינוביץ' זי"ע - מפשיסחא
רבי ירחמיאל ישראל יצחק זי"ע - מאלכסנדר
רבי ירחמיאל משה זי"ע - מקאזניץ
רבי ירחמיאל צבי זי"ע
רב ירמיה
ירמיהו הנביא זי"ע
רבי ירמיה
רבי יונתן
ישבב
רבי ישועה בסיס זי"ע
רבי ישועה חויתה סופר זי"ע
רבי ישועה כהן זי"ע
רבי ישועה אלמליח זי"ע
רבי ישועה עטיה זי"ע
רבי ישועה צפג' זי"ע
רבי ישועה ראזון זי"ע
רבי ישועה שמעון חיים עובדיה זי"ע - ישמ"ח
רבי ישכר בער זי"ע
רבי ישכר בער זי"ע - מנדבורנא
רבי ישכר בעריש זי"ע - מדאלינא
רבי ישכר בעריש זי"ע - מזידיטשוב
רבי ישכר דוב זי"ע
רבי ישכר דוב זי"ע - מראדשיץ
רבי ישכר דוב זי"ע
רבי ישכר דוב בעריש טורנהיים זי"ע - מוואלברוז
רבי ישכר דוב בעריש זי"ע
ישמעאל
רבי ישמעאל זי"ע
רבי ישמעאל זי"ע
רבי ישמעאל בר יוסי
רבי ישמעאל הכהן - ממודינא
רבי ישמעאל זי"ע - דברייתות
רבי ישמעאל הכהן
רבי ישמעאל יוחנן בן ברוקה זי"ע
רבי ישעיה הורוויץ זי"ע
רבי ישעיה זילברשטיין זי"ע
רבי ישעיה זי"ע - מושקאט
רבי ישעיה זי"ע - מפשעדבורז
רבי ישעיה שטיינר זי"ע - מקרעסטיר
רבי ישעיה שור זי"ע
רבי ישעיה זי"ע - מיאנוב
רבי ישעיה - אחרון
רבי ישעיה זי"ע - מדינאוויץ
רבי ישעיה זי"ע
רבי ישעיה בסאן
רבי ישעיה חנון זי"ע
רבי ישעיה פינטו
רבי ישעיה נפתלי הירץ זי"ע
רבי ישעיהו ברלין
רבי ישעיהו שפירא
רבי ישעיהו שרעבי
רבי ישראל זי"ע - מסדיגורה
רבי ישראל זי"ע - מבאהפאלי
רבי ישראל אלתר זי"ע - מגור
רבי ישראל אבוחצירא זי"ע
רבי ישראל זי"ע - בעל שם טוב
רבי ישראל זי"ע
רבי ישראל הגר זי"ע
רבי ישראל פראכניק זי"ע
רבי ישראל מאפטא זי"ע
רבי ישראל הופשטיין זי"ע - המגיד מקוז'ניץ
רבי ישראל הי"ד
רבי ישראל פרידמן זי"ע - מרוז'ין
רבי ישראל זי"ע
רבי ישראל אשכנזי זי"ע - משקלוב
רבי ישראל זיתון זי"ע
רבי ישראל חריף זי"ע
רבי ישראל מזרחי
רבי ישראל וועלץ זי"ע
רבי ישראל
רבי ישראל
רבי ישראל
רבי ישראל
רבי ישראל אבא ציטרון (קטרוני)
רבי ישראל אבוחצירא זי"ע
רבי  ישראל גרוסמן זי"ע
רבי ישראל טויסיג זי"ע
רבי ישראל ליפקין זי"ע
רבי ישראל נג'ארה
רבי ישראל סלאנטר
רבי ישראל פורת
רבי ישראל פרידמן זי"ע
רבי ישראל קיסר
רבי ישראל רוזנבוים זי"ע
רבי ישראל אברהם אברהם זי"ע
רבי ישראל דוב בער זי"ע
רבי  ישראל דן טאוב זי"ע
רבי ישראל זאב גוסטמן זי"ע
רבי ישראל זאב מניצברג זי"ע
רבי ישראל חיים זי"ע - העברי
רבי ישראל יהושע זי"ע - מקוטנא
רבי ישראל יעקב פישר
רבי ישראל יעקב אלגאזי זי"ע
רבי ישראל יעקב בורלא זי"ע
רבי ישראל יעקב צרפתי זי"ע
רבי ישראל יצחק זי"ע
רבי ישראל יצחק קאליש - מוורקי
רבי ישראל יצחק הלוי זי"ע
רבי  ישראל משה דושינסקיא זי"ע
רבי ישראל נח זי"ע
רבי ישראל צבי זי"ע - מקאסן
יששכר זי"ע
רבי יששכר זי"ע
רבי יששכר זי"ע
רבי יששכר אצראף זי"ע
רבי יששכר חכמון זי"ע - הדיין
רבי יששכר בער לעזער פרנס איילנבורג
רבי יששכר בער - מלוטשוב
רבי יששכר דב גולדשטיין זי"ע
רבי יששכר דב ליפשיץ זי"ע - מסטראפקוב
רבי יששכר דוב רוקח זי"ע
רבי יששכר אבולעפיא זי"ע
יתרו
יקותיאל זלמן גרויז שליט"א
יצחק אייזיק - ממאהליב
רבי יצחק - סגי נהור, ריס"ן
רבי יצחק - דמן עכו
רבי יעקב עדס שליט"א
יהודה שיינפלד
הרב יהודה חיון שליט"א
הרב יצחק שילת שליט"א
הרב יעקב שולביץ שליט"א
רבי יוסף נחמיאש זי"ע
רבי יצחק די לאון זי"ע
רבי ישראל הלוי - מזמושץ'
רבי יששכר בער הכהן כ"ץ זי"ע - ברמן אשכנזי
רבי יהושע פלק זי"ע - מליסא
רבי יעקב אבן יחיא זי"ע - תם
רבי ישראל זי"ע - מקרֶמס
רבי יוסף רבי זי"ע - אבן מזאח
רבי יוסף קמחי זי"ע - הריק"ם
רבי יעקב נוימבורג זי"ע
רבי יעקב משה העלין זי"ע
רבי יהודה אלמדארי זי"ע
רבי יצחק קנפנטון זי"ע
הרב יעקב משה בוצ'קובסקי שליט"א
רבינו ירוחם זי"ע
רבי יחיאל זי"ע
הרב יצחק שטינברג זי"ע
רבי ישמעאל בן חכמון זי"ע - ר"י בן חכמון
רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א
רבי יצחק (בן יהודה) הלוי זי"ע
הרב יהודה דוד אייזנשטיין ז"ל - בעל האוצרות
רבי יוסף ליכטיג זי"ע - ר' יוסל'ה חריף
רבינו יהונתן הכהן זי"ע - מלוניל
יוסף מוקיר שבת - מוקיר שבת
רב יהודה בר אישתתא
רבי יהונתן אבלמן זי"ע
רב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי
רב יוסף בריה דרבא
יהודה בן גרים - בן גרים
יהודה בן דורתאי
יוחנן בן דהבאי
יונתן בן עמרם
יוסי בן סימאי
יוסף הכהן
ישמעאל בן פיאבי
יששכר איש כפר ברקאי - איש כפר ברקאי
רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי
ר יאשיה דמן אושא - דמן אושא
רבי יהודה הנדואה - הנדואה
רבי יהודה בן פזי
ר יוחנן הסנדלר - הסנדלר
ר יוחנן החורני - החורני
ר יוחנן בן מתיא
ר יוסי בן דורמסקית
ר יוסי דמן יוקרת - דמן יוקרת
ר יוסי דפקיעין - דפקיעין
רב יצחק בר ביסנא
רב יימר
רב ירמיה בר אמי
רבי יהודה נשיאה (2) - נשיאה (השני)
רבי יהודה בר נחמיה
רבי יהודה בן קנוסא
ר יהושע בן ר עקיבא
ר יהושע בריה דרב אידי
רבי יונתן בן עכמאי
רבי יהושע בן פתר ראש
רבי יוסי בן המשולם
רבי יוסי בן יסיאן
רבי יוסי בן כיפר
רבי יוסי בר אסיין
רבי יוסי בר זבידא
רבי יוסי בר יהודה איש כפר הבבלי - איש כפר הבבלי
רבי ינאי
רבי ינאי בר ישמעאל
רבי יעקב בר אידי
רבי יונה
רבי יצחק
רבי יצחק בן אליעזר
רבי יצחק בן נחמן
רב יצחק בר יוסף
רב יצחק ברבי
רב יצחק בריה דרב יהודה
רבי יוסי בר נתן
ר יעקב בן קרשי
רב יהודה בריה דרב יהושע
רבי יצחק קסירר שליט"א
רבי יעקב בן שמעון זי"ע
רבי יצחק הלוי זי"ע
רבי יהודה הלוי זי"ע
רבי יצחק קאלאמרו זי"ע

כ

כדרלעמר
כהן צדק
רבי כהן צדק
רב כהנא (1)
כורש
כוש
כושי
כושן רשעתיים
כזבי
כלאב
כלב
רבי כליפה כהן זי"ע
רבי כלפון משה הכהן
רבי כמוס חדאד זי"ע
רבי כמוס עגיב זי"ע
רבי כמוס מימס מאמו זי"ע
רבי כמוס בוכריס זי"ע
רבי כמוס אגרבי זי"ע
רבי כמוס נחייאסי זי"ע
רבי כמוס סופר זי"ע
רבי כמוס פלח זי"ע
רבי כמוס עמוס ימין זי"ע
רבי כרוספדאי
רבי כרוספדאי
רב כהנא (2) - (השני)
רב כהנא (3)
רב כהנא (4)
רב כהנא (5)
רבי כהן בר אבא

ל

רבי לוי זי"ע - רלב"ג
רבי לוי יצחק זי"ע
לאה
לוט
רבי לוי
לוי בריה דרב הונא בר חייא זי"ע
לוי בן יעקב זי"ע
לוי בן סיסי
רבי לוי
רבי לוי אבן חביב זי"ע - מהרלב"ח
רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע - הראשון
רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע - השני
רבי לוי יצחק הורוביץ זי"ע
רבי לוי יצחק בנדר זי"ע
רבי לויטס איש יבנה - איש יבנה
רבי ליבער אשכנזי זי"ע
רבי לייב זי"ע
רבי לייב שרה'ס זי"ע
רבי ליפא אייכנשטיין זי"ע - מסאמבור
רבי ליפלא זי"ע - משטושטיין
למך
רבי לייב חנליש - מהרל"ח
לולינוס ופפוס
רבי ליואי

מ

רבי משה איסרליש זי"ע - הרמ"א
רבי מאיר הלוי אבולעפיה
רבי משה זי"ע - הרמב"ן
רבי משה זי"ע - הרמב"ם, הנשר הגדול
רבי מסעוד חי רוקח זי"ע - מטריפולי
רבי משה רבקהש' זי"ע
רבי משה לימא
רבי מנחם מנדל אויערבאך
רבי מאיר הכהן שיף - מהר"ם שיף
רבי מאיר זי"ע - מהר"ם לובלין
רבי משה פרנס - מרוטנבורג
רבי מאיר בר ברוך זי"ע - מהר"ם מרוטנבורג
משה די ברושלייש
רבי משה חיים לוצאטו זי"ע - רמח"ל
רבי משה קורדובירו זי"ע
מאיר אבן גבאי
רבי משה חיים אפרים זי"ע - מסדילקוב
רבי מנחם מענדל שניאורסון זי"ע - מליובאויטש
רבי משה טייטלבוים זי"ע - ה"ישמח משה"
רבי מנחם נחום טברסקי - המגיד מטשרנוביל
רבי משה אלשיך זי"ע
רבי מאיר לייבוש וייזר זי"ע
רבי מאיר שמחה הכהן זי"ע
רבי משה
משה אהרן וייס זי"ע
רבי מנחם עזריה זי"ע - הרמ"ע מפאנו
רבי משולם פייבוש הלר - מזברז
משה
משה די לאון
מנחם הלוי חזן
מנחם - מירזבורק
מנחם בן סרוק
רבי מאיר זי"ע
רבי מאיר זי"ע
רבי מאיר זי"ע
רבי מאיר הלוי חדש זי"ע
רבי מאיר וויסבלום זי"ע
רבנו מאיר הלוי
רבי מאיר פאפירוש זי"ע - מהר"ם פאפירוש
רבי מאיר זי"ע - הגדול מפרימישלאן
רבי מאיר קרצינעלינבוגן זי"ע
רבי מאיר ברנדסדורפר זי"ע - ר' מאַיֵיר
רבי מאיר זי"ע
רבי מאיר זי"ע - מקרעטשנוף
רבי מאיר רוזנטל זי"ע
רבי מאיר זי"ע
רבי מאיר מרגליות זי"ע
רבי מאיר הלוי רוטנברג זי"ע - מאפטא
רבי מאיר יונה זי"ע
רבי מאיר הכהן קפלן זי"ע
רבי מאיר ראגולר זי"ע
רבי מאיר ש"ץ
רבי מאיר ועקנין זי"ע
רבי מאיר ברבי זי"ע
רבי מאיר זי"ע
רבי מאיר ורג'אני זי"ע
רבי מאיר אזינשטט זי"ע
רבי מאיר
רבי מאיר זי"ע
רבי מאיר אבוביץ
רבי מאיר כ"ץ זי"ע - מהר"ם כ"ץ
רבי מאיר כהנא
רבי מאיר מלול זי"ע
רבי מאיר מלין זי"ע
רבי מאיר קליינמאן זי"ע
רבי מאיר דוד כהנא הי"ד
רבי מאיר דן פלוצקי זי"ע
רבי מאיר חיים אויערבאך זי"ע
רבי מאיר יהודא זי"ע
רבי מאיר יחיאל הלוי זי"ע - מאוסטרובצא
רבי מאיר יצחק קצנלבויגן
רבי מאיר נתן הלברשטאם זי"ע - מצאנז
רבי מאיר שלום מקאלישין זי"ע
רבי מאיר שלום אבוחצירא זי"ע
רבי מאיר תאומים זי"ע
רבי מארי יחיא אלשיך זי"ע
רבי מגוס סבאג זי"ע
מונבז
מונבז
רבי מיוחס בכר שמואל זי"ע
רבי מיכאל זריהן זי"ע
רבי מיכאל דב ויסמנדל
רבי מיכאל יעקב ישראל זי"ע
מיכה
מיכה
מיכל
רבי מיכל שלפורסקי זי"ע
רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זי"ע
רבי מימון בן עטר זי"ע
רבי מימון
מינילאוס
רבי מכלוף אבוחצירא זי"ע
רבי מכלוף עידאן זי"ע
רבי מכלוף נסים דידי זי"ע
מלאכי
רבי מלאכי הכהן
רבי מנא (2)
רבי מנדל בס
רבי מנדל גפנר זי"ע
מנחם
רבי מנחם המאירי זי"ע
רבי מנחם זי"ע
רבי מנחם
רבי מנחם בן זרח זי"ע
רבי מנחם הכהן זי"ע
רבי מנחם זמבה (פראגר) הי"ד
רבי מנחם חורי זי"ע
רבי מנחם מאזוז זי"ע
רבי מנחם מאזוז זי"ע
רבי מנחם סירירו זי"ע
רבי מנחם ציוני
רבי מנחם אליעזר לוי זי"ע
רבי מנחם זאב שטרן זי"ע
רבי מנחם ישועה זי"ע
רבי מנחם מנדל טורם זי"ע - מרימנוב
רבי מנחם מנדל זי"ע
רבי מנחם מנדל זי"ע - מויטבסק
רבי מנחם מנדל שרשבסקי זי"ע - מקוסובה
רבי מנחם מנדל מורגנשטרן
רבי מנחם מנדל פרוש זי"ע
רבי מנחם מנדל קרוכמל
רבי מנחם מנדל שניאורסון זי"ע
רבי מנחם מנדל יוסף זקס זי"ע
רבי מנחם מענדל זי"ע
רבי מנחם מענדל זי"ע
רבי מנחם מענדל זי"ע - מפרמישלן
רבי מנחם מענדל האגער זי"ע
רבי מנחם מענדל
רבי מנחם מענדל זי"ע
רבי מנחם מענדל זי"ע - מזידיטשוב
רבי מנחם מענדל זי"ע
רבי מנחם מענדל זי"ע - מבאר
רבי מנחם מענדל זי"ע - מטארנא
רבי מנחם מענדל יחזקאל זי"ע
רבי מנחם נחום זי"ע
רבי מנחם נחום זי"ע - מטשערנאביל
רבי מנצור מרז'וק זי"ע
רבי מנצור בן שמעון זי"ע
מנשה
רבי מנשה מקאזניץ זי"ע
רבי מנשה סתהון זי"ע
רבי מנשה הלוי זי"ע
רבי מנשה חבה זי"ע
רבי מסעוד אבוחצירא זי"ע
רבי מסעוד אשרף זי"ע
רבי מסעוד מהדאר זי"ע
רבי מסעוד הכהן זי"ע
רבי מסעוד הכהן אלחדד זי"ע
רבי מסעוד התשואל זי"ע
רבי מסעוד מלול זי"ע
רבי מסעוד שטרית זי"ע
רבי מסעוד יונה אדרעי זי"ע
רבי מסעוד רפאל בן מוחא זי"ע
רבי מעתוק חטאב זי"ע
רבי מעתוק עתוגי כהן זי"ע
רבי מעתוק רחמים דמרי רב זי"ע
מפיבשת
רבי מצליח מאזוז זי"ע
רבי מצליח מימון זי"ע
רבי מקיקץ ישראל חדאד זי"ע
מר זוטרא בריה דרב נחמן זי"ע
מר זוטרא
מר עוקבא
רבי מרדכי בנעט זי"ע
רבי מרדכי זי"ע
רבי מרדכי מטאלנה זי"ע
רבינו מרדכי הי"ד זי"ע - המרדכי הקדוש
רבי מרדכי מאוסטילה זי"ע - מאוסטילא
רבי מרדכי זי"ע
רבי מרדכי מקרעמניץ זי"ע
רבי מרדכי לייפער זי"ע
רבי מרדכי רוקח זי"ע
רבי מרדכי טברסקי זי"ע - המגיד מצ'רנוביל
רבי מרדכי זי"ע
רבי מרדכי אליהו זי"ע
רבי מרדכי שפירא זי"ע
רבי מרדכי סאויצקי זי"ע
רבי מרדכי אמייס הכהן זי"ע
רבי מרדכי עבאדי זי"ע
רבי מרדכי יפה זי"ע - הלבוש
רבי מרדכי סגרון זי"ע
רבי מרדכי צהלון זי"ע
רבי מרדכי יונה זי"ע
רבי מרדכי
רבי מרדכי
רבי מרדכי זי"ע - מרחמיסטריוקא
רבי מרדכי אלחאייך זי"ע
רבי מרדכי אלקחי
רבי מרדכי בירדוגו זי"ע
רבי מרדכי בן ג'ו זי"ע
רבי מרדכי בן שמעון זי"ע
רבי  מרדכי ברויאר זי"ע
רבי מרדכי גולדמן זי"ע
רבי מרדכי גור
רבי מרדכי הלוי
רבי מרדכי זילברמן זי"ע
רבי מרדכי חברוני זי"ע
רבי מרדכי יודלביץ זי"ע
רבי מרדכי לבטון זי"ע
מרדכי עטיה
רבי מרדכי עטייה זי"ע
רבי מרדכי פרוגמנסקי זי"ע
רבי מרדכי קארסינטי זי"ע
רבי מרדכי שרעבי זי"ע
רבי מרדכי אליעזר סוזין זי"ע
רבי מרדכי דוב זי"ע - מהורונסטייפליע
רבי מרדכי דוב זילברמן זי"ע
רבי מרדכי דוד זי"ע
רבי מרדכי דוד לוין זי"ע
רבי מרדכי דוד לודמיר זי"ע
רבי מרדכי זאב אורנשטיין זי"ע
רבי מרדכי זאב אינטינגא זי"ע
רבי מרדכי זאב שולמן זי"ע
רבי מרדכי חיים זי"ע
רבי מרדכי יהודה לעוו זי"ע
רבי מרדכי יוסף אלעזר ליינר זי"ע
רבי מרדכי יוסף זי"ע
רבי מרדכי ישראל שירזילי זי"ע
רבי מרדכי מנחם מענדל זי"ע
רבי מרדכי פנחס טייץ זי"ע
רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן זי"ע
רבי מרדכי שלמה פרידמן זי"ע - מבויאן
רבי מרדכי שרגא פייביש פייביש זי"ע - מהוסיאטין
מרים זי"ע
רבי משה
משה זי"ע - רבנו
רבי משה זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה - מראזוודוב
רבי משה טובולסקי זי"ע
רבי משה טולידאנו זי"ע
רבי משה זי"ע - מזאלישין
רבי משה זי"ע
רבי משה אבני שהם זי"ע
רבי משה אוסטרר זי"ע
רבי משה ברך משה זי"ע
רבי משה מטראני זי"ע
רבי משה שיק זי"ע
רבי משה ממאקאווא זי"ע
רבי משה זי"ע - משינאווא
רבי משה זי"ע - מזויעל
רבי משה זי"ע
רבי משה טולידנו זי"ע
רבי משה הלוי סופר זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה לוריא אשכנזי
רבי משה אייכנשטיין זי"ע - מסאמבור
רבי משה זי"ע
רבי משה נאגארא זי"ע
רבי משה פאנעט זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה גרינוולד זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה הכהן זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה פיינשטיין זי"ע
רבי משה כהן גדישא זי"ע
רבי משה דריהם זי"ע
רבי משה וייס זי"ע
רבי משה אסרוסי זי"ע
רבי משה גאלאנטי זי"ע
רבי משה שתרוג זי"ע
רבי משה מימון זי"ע
רבי משה שלום זי"ע
רבי משה דיין זי"ע
רבי משה זי"ע
רבי משה חגיז
רבי משה חפץ זי"ע
רבי משה עטיה זי"ע
רבי משה מלכה זי"ע
רבי משה חברוני זי"ע
רבי משה גולדשטיין זי"ע
רבי משה חזן זי"ע
משה בן מכיר
רבי משה הורביץ זי"ע
רבי משה ברגמן זי"ע
רבי משה מרגליות זי"ע
רבי משה פארדו זי"ע
רבי משה בירדוגו זי"ע
רבי משה עידאן זי"ע
רבי משה
רבי משה
רבי משה
רבי משה
רבי משה זי"ע - מסטנזיץ
רבי משה אבן עזרא
רבי משה אלמושנינו
רבי משה אלשאקר
רבי משה בורג'ל זי"ע
רבי משה בלעיש זי"ע
רבי משה בן ויניסטי זי"ע
רבי משה בן חביב
רבי משה בן טוב זי"ע - צדיק המזוזות
רבי משה בן מלכא זי"ע
רבי משה בן ממן זי"ע
רבי משה בן נפתלי
רבי משה בנבנישתי
רבי משה ברנשטיין זי"ע
רבי משה גאגין זי"ע
רבי משה גג' זי"ע
רבי משה דאנציג זי"ע
רבי משה דבראשוילי זי"ע - רבי משה הקטן
רבי משה די ליאון
רבי משה הכהן זי"ע
רבי משה הכהן זי"ע
רבי משה הכהן אלכלאף זי"ע
רבי  משה הלברשטאם זי"ע
רבי משה הלוי זי"ע
רבי משה הלוי זי"ע
רבי משה הרשלר זי"ע
רבי משה חבוש זי"ע
רבי משה חדאד בורתא זי"ע
רבי משה חיים זי"ע
רבי  משה טייטלבוים זי"ע
רבי משה טיקוצ'ינקי זי"ע
רבי משה יצחקוף הכהן זי"ע
רבי משה לוי זי"ע
רבי משה לימא
רבי משה מונטפיורי זי"ע
רבי משה מזרחי זי"ע
רבי משה מיידנר זי"ע
רבי משה עדס זי"ע
רבי משה פורבינצאל זי"ע
רבי משה פיטוסי זי"ע
רבי משה פינטו זי"ע
רבי משה פרדו זי"ע
רבי משה פרובינציאלי
רבי משה תורג'מן זי"ע
רבי משה אונגער זי"ע
רבי משה אליקים בריעה זי"ע
רבי משה אריה פריינד זי"ע
רבי משה גר משאץ זי"ע - משאץ
רבי משה דוד אשכנזי זי"ע
רבי משה דוד וואלי זי"ע
רבי משה דוד קאסוטו
רבי משה הגר זי"ע - מראדוביץ
רבי משה הכהן שאולי זי"ע
רבי משה זאב פרידמן זי"ע
רבי משה זקן מאזוז זי"ע
רבי משה זרח איידליץ זי"ע
רבי משה חיים טויב מקאלוב זי"ע
רבי משה חיים שמש זי"ע
רבי משה יאיר וינשטוק זי"ע
רבי משה יהודה פראנקו זי"ע
רבי משה יהודה לייב זי"ע
רבי משה יהודה לייב שפירא זי"ע
רבי משה יהודה לייב זילברברג זי"ע
רבי משה יהושע לנדא זי"ע
רבי משה יהושע פלאג'י זי"ע
רבי משה יהושע הגר האדמו"ר מויז'ניץ זי"ע - מויז'ניץ
רבי משה יהושע יהודה לייב דיסקין זי"ע - המהרי"ל דיסקין, הרב מבריסק
רבי משה יוסף הכהן טוויל זי"ע
רבי משה יוסף מרדכי מיוחס
רבי משה יחזקאל ד'נגור זי"ע
רבי משה יחיאל הלוי זי"ע
רבי משה יעקב רביקוב זי"ע
רבי משה יצחק זי"ע - מפשעווארסק
רבי משה יצחק גבירמצמן זי"ע
רבי משה לייב שפירא זי"ע
רבי משה לייב - מסאסוב
רבי משה מאיר זי"ע - מנשרווי
רבי משה מרדכי בידרמן זי"ע
רבי משה נחמיה כהנוב זי"ע
רבי משה נתן נטע למברגר זי"ע
רבי משה נתן נטע צינוירט זי"ע
רבי משה סופר סופר זי"ע
רבי משה צבי זי"ע
רבי משה צבי נריה
רבי משה שמואל טויסיג זי"ע
רבי משה שמואל שפירא
רבי משה שמעון הכהן ויטנרוב זי"ע
רבי משה שפירא זי"ע - מסאלויטא
רבי משואל דיקמן זי"ע
רבי משולם הכהן
רבי משולם איגרא זי"ע
רבי משולם זוסיא טוורסקי זי"ע
רבי משולם זושא מזינקוב זי"ע - מזינקוב
רבי משולם זישא ליפמן זי"ע
רבי משולם פייביש הלוי זי"ע
רבי משולם פייביש פייביש זי"ע
רבי משולם פייש הלוי זי"ע
רבי משולם פיש שטערן זי"ע
רבי משלם - מבדרש
רב משרשיא זי"ע
מתושלח זי"ע
רבי מתיא
רבי מתתיה גרגי' זי"ע
מתתיהו זי"ע - כהן גדול
הרב משה יחיאל צוריאל הלוי וייס שליט"א
הרב מאיר בר אילן (ברלין)
הרב מנחם בקר שליט"א
מרדכי מרגליות ז"ל
הרב משה הלוי שטינברג זי"ע
רבי משה אהרן שטרן זי"ע
רבי מאיר פוזנר זי"ע
רבי מאיר אוירבך זי"ע - האמרי בינה
רבי מרדכי אלישיב קנוהל
רב מלכיו
רב מנשה
רב מרדכי
רב מרי
רב מתנא
מרי בר איסק
הרב מאיר כהן שליט"א
רבי משה ישראל זי"ע
מכבים
מנימין בר איהי
מר בריה דרבינא
מר זוטרא חסידא - חסידא
מר עוקבא בר חמא
מרים בת בלגה
מרים בת נקדימון
מרים התרמודית - התרמודית
מרתא בת בייתוס
רב מניומי בר חלקיה
רב מארי
רבי מוסיא בר בריה דרבי מסיא
רבי מוסיא רבה - רבה
רבי מיאשא בר בריה דר יהושע
רבי מנא (1)
רבי מנחם בר סימאי
רבי מנחם ברבי יוסי
רבי מנשה דוד ששון שליט"א
רבי משה סולובייצ'יק זי"ע
רבי מסעוד חי בן שמעון זי"ע
רבי מסעוד בן שמעון שליט"א

נ

רבי ניסים - גאון מקרואן
רבי ניסים גירונדי
רבי נתן נטע שפירא - מקראקא
רבי נחמן זי"ע - מברסלב
רבי נתן שטרנהרץ זי"ע - מנמירוב, מברסלב, מוהרנ"ת
רבי נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב מוולוז'ין
נחמן גולדשטיין - מטשערין
נפתלי הרץ גינזבורג
רב נחמן
נבוזראדן
נבוכדנצר
נבות
נדב
נדב ואביהוא זי"ע
רבי נהוראי
רבי נהוראי ג'רמון זי"ע
רבי נהוראי
רבי נח זי"ע
רבי נח זי"ע
נח
רבי נח וינברג זי"ע
רבי נח נפתלי זי"ע - מקאברין
רבי נח שמואל ליפשיץ זי"ע
רבי נחום זי"ע
רבי נחום קפלן זי"ע
נחום - הנביא, אלקושי
נחום איש גמזו - איש גמזו
נחום האלקושי - הנביא
רבי נחום טריביטש
רבי נחום פרצוביץ זי"ע
רבי נחום ממאקרוב זי"ע - ממאקרוב
רבי נחוניא בן הקנה
נחור
רבי נחמיא חייא חיון
נחמיה זי"ע
רבי נחמיה
רבי נחמיה העמסוני זי"ע
רבי נחמיה יחיאל מבעחיו מבעחיו זי"ע
רב נחמן בר יצחק זי"ע
רבי נחמן זי"ע - מהורדאנקא
נחמן קטופא
רבי נחמן כהנא זי"ע
רבי נחמן אנג'ל זי"ע
רבי נחמן בטיטו זי"ע
רבי נחמן אליעזר הלמן זי"ע - ר' נחמן שותק
רבי נחמן קרוכמל
רבי נחמן נתן קורנאל זי"ע
רבי נחמן צבי עפשטיין זי"ע
רבי נחמני סעדיה לוי זי"ע
רבי נחשון
רבי נחשון
רב נטרונאי
רבי ניסים פרץ זי"ע
נירון
נתאי הארבלי - הארבלי
נמרוד
רבי נסים חדאד זי"ע
רבי נסים כדורי חזן זי"ע
רבי נסים כהן זי"ע
רבי נסים בו
רבי נסים חורי זי"ע
רבי נסים ירחי זי"ע
רבי נסים כהן זי"ע - השלישי
רבי נסים לופס זי"ע
רבי נסים מזרחי
רבי נסים נחום זי"ע
רבי נסים פרץ
רבי נסים בנימין מרדכי אלישע זי"ע
רבי נסים דוד עזראן זי"ע
רבי נסים חיים משה מזרחי זי"ע
רבי נסים רפאל פרנקו זי"ע
רבי נסים שמואל ארואץ זי"ע
נעמה נעמה
נפתלי זי"ע
רבי נפתלי זי"ע
רבי נפתלי הכהן זי"ע
רבי נפתלי הכהן זי"ע - מלובלין
רבי נפתלי זי"ע
רבי נפתלי טרופ
רבי נפתלי הערצקא הלוי זי"ע - מראצפערט
רבי נפתלי חיים נפתלי חיים זי"ע
רבי נפתלי צבי הורוויץ זי"ע
רבי נפתלי צבי הורוביץ זי"ע - מרופשיץ
רבי נפתלי צבי פרוש זי"ע
נקדימון
רבי נתן - מרומי
רבי נתן כהן זי"ע
רבי נתן אדלר זי"ע
רבי נתן הירץ זי"ע
רבי נתן נטע שפירא זי"ע - מהרנ"ש
רבי נתן
רבי נתן בורג'ל זי"ע - הראשון
רבי נתן אדלר זי"ע
נתן
רבי נתן אדלר
רבי נתן אורדמן זי"ע
רבי נתן בירנבוים
רבי נתן גשטטנר זי"ע
רבי נתן סאלם זי"ע
נתן צוציתא
רבי נתן דוד משידלאבצי זי"ע
רבי נתן נטע זי"ע - מחעלעם
רבי נתן נטע זי"ע - מאווריטש
רבי נתן נטע האנווער הי"ד
רבי נתן צבי פינקל
רבי נתן צבי פינקל זי"ע
רבי נתן צבי פינקל זי"ע
רבי נתנאל ווייל זי"ע
רבי נתנאל חיים פאפא זי"ע
רבי נפתלי נוסבוים שליט"א
נפתלי הרץ וייזל
רבי נח שימנוביץ זי"ע
רב נחמן
רב נתן בר אסיא
נחום איש קודש קדשים - איש קודש קדשים
נחום המדי - המדי
נחמיה איש בית דלי - איש בית דלי
ניקנור
נקדימון
רבי נחוניא
רבי נחוניא חופר שיחין - חופר שיחין
רב נחמיה בריה דרב יהושע
רב נחמן בר אבא
רב נחמן בר חסדא
רבי נסים בן שמעון שליט"א
רבי נתן בר יצחק זי"ע

ס

רבינו סעדיה אלפיומי גאון - רס"ג
רבי סעדיה - משקלוב
רבי סאסי כהן זי"ע
רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן זי"ע
רבי סהל הכהן
סומכוס
סימון
סיסי
רבי סלימאן ששון זי"ע
רבי סלימאן מנחם מני זי"ע
רבי סלמאן אליהו זי"ע
רבי סלמן חוגי עבודי זי"ע
רבי סלמן מוצפי זי"ע
רב סמא
סנבלט
סנחריב
רבי סעדיה זי"ע
רבי סעדיה אבן דנאן זי"ע
רבי סעדיה לופס זי"ע
רבי סעדיה מרג'וק זי"ע
רבי סעדיה שיריאן זי"ע
רב סחורה
רב סעורם
רב ספרא
רב סמא בריה דרב ירמיה
רב ספרא בריה דרב ייבא

ע

רבי עובדיה יר"א - מברטנורא, רע"ב
עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)
עזריאל - גירונה
רבי עובדיה המון זי"ע - מברטנורא
רבי עובדיה ספורנו
רבי עבדאללה סומך זי"ע
עבדון
רבי עבודי יחיא משה זי"ע
עבר
עדו
עדינו העצני
רבי עובדיה הלוי זי"ע
רבי עובדיה יוסף זי"ע
רבי עובדיה הדאיה זי"ע
עובדיה - הנביא
רבי עובדיה אברהם הלוי זי"ע
רבי עוזיאל מייזליש זי"ע
עוזיה
עולא
רבי עזרא הדאיה זי"ע
עזרא הסופר זי"ע - הסופר
רבי עזרא זי"ע
רבי עזרא דנגור זי"ע
רבי עזרא הררי רפול זי"ע
רבי עזרא זנגי זי"ע
רבי עזרא חמויי זי"ע
רבי עזרא עבאדי שעיו זי"ע
רבי עזרא עטיה זי"ע
רבי עזרא שעיו זי"ע
רבי עזרא ציון מלמד זי"ע
רבי עזריאל זי"ע
רבי עזריאל זי"ע - מפלאצק
רבי עזריאל זי"ע
רבי עזריאל הילדסהיימר
רבי עזריאל הלוי
רבי עזריה פיג'ו זי"ע
רבי עטייה חורי זי"ע
עכן
עכסה
רבי עלואן ש. אבידני זי"ע
עלי זי"ע
עלי הכהן
רבי עמור אבוטבול זי"ע
רבי עמנואל זי"ע
רבי עמנואל ברודו זי"ע
רבי עמנואל פראנסיס
עמרי
עמרי לבדו
רבי עמרם אנקווא זי"ע
רבי עמרם זי"ע - חסידא
רבי עמרם בן שמעון זי"ע
רבי עמרם אלבאז זי"ע
רבי עמרם אבורביע זי"ע
רב עמרם - גאון
עמרם
רבי עמרם בלויא זי"ע
רבי עמרם בן דיוואן זי"ע
עמשא
רב ענן
עקביא בן מהללאל
רבי עקיבא זי"ע
רבי עקיבא איגר זי"ע - רעק"א
רבי עקיבא סופר זי"ע
רבי עקיבא אביטבול זי"ע
רבי עקיבא שרייבר זי"ע
רבי עקיבא מאיר הכהן טורנהייים זי"ע
עקילס
עשו
הרב עקיבא גרינברג שליט"א
רבי עקיבא יוסף שלזינגר
רב עוירא
רב עיליש
רב עולא בר אבא
רב עולא בריה דרב עילאי
רב עמרם חסידא - חסידא
עזריה
עיפא
רב עילא
רב עוקבא בר חיננא מפרישנא
רב ענן בר תחליפא
רבי עילאי (1)
רבי עילאי (2)

פ

רבי פנחס הלוי הורוביץ
רבי פרץ הכהן
רבי פאפירש אשכנזי
פוטיפר
רבי פנחס בן יאיר
רבי פנחס
פלג
פינחס - הכהן
רבי פנחס שפירא זי"ע - מקוריץ
רבי פנחס טנוג'י זי"ע
רבי פנחס זי"ע - מאוסטרא
רבי פנחס רבינוביץ זי"ע
רבי פנחס עפשטיין זי"ע
פנחס
רבי פנחס הורוביץ
רבי פנחס הכהן אזוג זי"ע
רבי פנחס סגלוב הי"ד
רבי פנחס רוזנבוים
רבי פנחס מנחם אלתר זי"ע - מגור
רב פפא
רב פפא סבא
פפוס בן יהודה
פקח רמליהו
פקחיה מנחם
רבי פראג'י עלוש זי"ע
רבי פראג'י דמרי זי"ע
רבי פרג'אללה (פריג'א) דבוש זי"ע
רבי פרץ מקול
רבי פתחיה פתחיה
רבי פתחיה מדרכי בירדוגו זי"ע
פעשא מרים קרליץ
רבי פנחס אליהו הורביץ זי"ע
פפא בר אבא
פלימו
רבי פדת
רב פפא בר שמואל
רב פפי
רב פנחס בן רב חסדא
רבי פרידא
רבי פנחס בר חמא
רבי פנחס בר ערובא
ר פפייס

צ

רבי צבי הירש קיידנובר זי"ע
רבי צבי אלימלך שפירא זי"ע
רבי צדקיה
רבי צאלח זנגי זי"ע
רבי צאלח יחיא
רבי צבי זי"ע
רבי צבי זי"ע
רבי צבי זי"ע
רבי צבי דידי זי"ע
רבי צבי קלישר זי"ע
רבי צבי אשכנזי
רבי צבי הכהן זי"ע
רבי צבי משוקוביץ זי"ע
רבי צבי שור
רבי צבי אלימלך זי"ע
רבי צבי אריה מאליק זי"ע
רבי צבי הירש הלוי אורקער זי"ע
רבי צבי הירש פרידמן - מליסקא
רבי צבי הירש אשכנזי זי"ע - החכם צבי
רבי צבי הירש זי"ע
רבי צבי הירש הירש הלר זי"ע
רבי צבי הירש חיות זי"ע - מהר"ץ חיות
רבי צבי הירש זי"ע - מקרעטשניף
רבי צבי הירש רוזנבויים זי"ע
רבי צבי הירש הירץ אשכנזי זי"ע
רבי צבי הירש הירש זי"ע - מנאדבורנא
רבי צבי הירש שפירא זי"ע
רבי צבי הירש אייכנשטיין
רבי צבי הירש הירש הורוביץ זי"ע
רבי צבי הירש זאקס זי"ע
רבי צבי הירש צבי הירש זי"ע
רבי צבי הירש קופשיץ זי"ע
רבי צבי יהודה קוק
רבי צבי מאיר הכהן זי"ע - מראדומסק
רבי צבי מיכל שפירא זי"ע
רבי צבי פסח פראנק זי"ע
רבי צבי שרגא גרוסברד זי"ע
רבי צדוק הכהן זי"ע - מלובלין
רבי צדוק (1)
רבי צדקה חוצין זי"ע
צדקיהו
צונץ
רבי ציון ואטורי זי"ע - הדיין
רבי ציון סופר זי"ע
רבי ציון כהן יהונתן זי"ע
רבי ציון ביתאן זי"ע
ציון חביב ברכה
ציפורה
צלפחד
צמח
רבי צמח דוראן
צמח
רבי צמח כהן
צפנת בת פניאל
רבי צבי בנימין אוירבאך זי"ע - הצב"א
רב צדוק בן חלוקה
רבי צדוק (2)

ק

רבי קלונימוס קלמיש קלמיש שפירא הי"ד
קינן
רבי קלונימוס
רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין זי"ע - מקראקא
קרנא
קטיעה בר שלום
קליאופטרא
קמחית
קמצא
רב קטינא

ר

ראובן אגושביץ
רבי רפאל אהרון בן שמעון זי"ע
רבי רפאל עמנואל חי ריקי זי"ע
רבי ר׳ ישכר דוב בער זי"ע - מזלאטשוב
ראובן זי"ע
רבי ראובן הלוי זי"ע
רבי ראובן זי"ע
רבי ראובן פיין זי"ע
רבי ראובן כץ זי"ע
רבי ראובן הכהן זי"ע
רבי ראובן מרגליות זי"ע
רבי ראובן ביתאן זי"ע
רבי ראובן ביתאן זי"ע
רבי ראובן גרשנוביץ זי"ע
רבי ראובן הכהן זי"ע
רבי ראובן קרישבסקי זי"ע
רב
רבא
רבה בר בר חנה
רבה [בר נחמני]
רבינא בן הונא (2) זי"ע
רבינא (1)
רבקה
רות
רחב
רחבעם
רב רחומי
רחל אמנו רחל אמנו זי"ע
רבי רחמים זי"ע
רבי רחמים בוכריס זי"ע
רבי רחמים חורי זי"ע - השני
רבי רחמים הכהן זי"ע
רבי רחמים מאזוז זי"ע
רבי רחמים נהורי זי"ע
רבי רחמים ברדה זי"ע
רבי רחמים חי חויתה הכהן זי"ע
רבי רחמים יוסף פראנקו זי"ע
רבי רחמים נסים פלאג'י זי"ע
רחמין לוי איש הורוביץ
רעו רעו
רבי רפאל הכהן זי"ע
רבי רפאל זי"ע
רבי רפאל פאניז'ל זי"ע
רבי רפאל חקק זי"ע
רבי רפאל יונה זי"ע
רבי רפאל מניני חדאד זי"ע
רבי רפאל טרויש זי"ע
רבי רפאל אנקווה זי"ע
רבי רפאל אלקובי זי"ע
רבי רפאל אלשוילי זי"ע
רבי רפאל בירדוגו
רבי רפאל בלזם
רבי רפאל ג'אמי זי"ע
רבי רפאל דבוש זי"ע
רבי רפאל טיקוצ'ינסקי זי"ע
רבי רפאל מיוחס
רבי רפאל סוזין זי"ע
רבי רפאל עבו זי"ע
רבי רפאל צבאן זי"ע
רבי רפאל צור זי"ע
רבי רפאל שמואלביץ' זי"ע
רבי רפאל (אהרן)
רבי רפאל אברהם מיוחס זי"ע
רבי רפאל אברהם שלום מזרחי זי"ע
רבי רפאל אהרון מונסוניגו זי"ע
רבי רפאל אהרן יפה'ן זי"ע
רבי רפאל אלעזר נחמיאש זי"ע
רבי רפאל אשר קובו זי"ע
רבי רפאל ברוך טולידאנו זי"ע
רבי רפאל דוד בירדוגו זי"ע - המלאך רפאל, המרבי"ץ
רבי רפאל דוד אויערבאך זי"ע
רבי רפאל חיים נחמיאס זי"ע
רבי רפאל חיים יצחק אלקבץ זי"ע
רבי רפאל חיים משה בן נאים זי"ע
רבי רפאל יהושע עזריאל זי"ע
רבי רפאל יוסף בן רובי זי"ע
רבי רפאל יצחק ישראל זי"ע
רבי רפאל יצחק מאיו
רבי רפאל ישעיה אזולאי זי"ע
רבי רפאל כהן כהן זי"ע
רבי רפאל מיכאל אבולעפיא זי"ע
רבי רפאל מסעוד אלפסי זי"ע
רבי רפאל משה בולא זי"ע
רבי רפאל משה אלבאז זי"ע
רבי רפאל משה גאליקו זי"ע
רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ
רבי רפאל שלמה לניאדו זי"ע
רבי רפאל שלמה לניאדו זי"ע
רבי רפאל שלמה צרור זי"ע
רבי רפאל
רבי רחמים חיים יהודה ישראל זי"ע - הרי"ח ישראל
רַבָּה בַּר רַב חָנָן
רָבִין בַּר רַב אַדָּא
רחבה
רבא בר שרשום
רבה בר אבוה
רבה בר חנה
רבה בר רב הונא
רבה בר רב חנן
רבה תוספאה - תוספתאה
רבין
רבין חסידא - חסידא
רבין סבא - סבא
רבינא בריה דרב עולא
רפרם
רפרם (2)
רמי בר אבא
רמי בר חמא
רמי בר יחזקאל
רמי בר רב יוד
רמי בר תמרי
רבי ראובן בן איסטרובלי
רבי רומנוס

ש

רבי שמשון משאנץ - משאנץ
רב שרירא - גאון
רבי שמואל די אוזידא
רבי שלמה עדני
רבנו שמעיה
רבי שלמה אדרת
רבי שמואל - רשב"ם
רבינו שלמה יצחקי זי"ע - רש"י
רבי שלמה חכים זי"ע
שלמה שלם
רבי שבתי הכהן זי"ע
רבי שלמה קלוגר
רבי שמואל הלוי קליין זי"ע
רבי שלמה לוריא זי"ע - מהרש"ל
רבי שמואל אליעזר הלוי אידלס זי"ע
רבי שמחה - מויטרי
רבי שניאור זלמן ברוכוויטש זי"ע - מלאדי, האדמו"ר הזקן
רבי שלמה גאנצפריד זי"ע
רבי שמואל בורנשטיין זי"ע - מסוכטשוב
רבי שבתי משורר בס
שלמה ליפמן הכהן - מליסא
רבי שלמה אפרים זי"ע - מלונטשיץ
רבי שלמה אלגאזי
רבי שר שלום שרעבי זי"ע - הרש"ש הקדוש
רבי שלמה הכהן רבינוביץ' - מראדומסק
רבי שלום יצחק לויטן
בן זומא
רבי שאול אורקער זי"ע
רבי שאול ישראלי זי"ע
רבי שאול דבח זי"ע
רבי שאול קצין זי"ע
רבי שאול השלי זי"ע
רבי שאול עבאדי זי"ע
רבי שאול אדאדי זי"ע
רבי שאול דנאן זי"ע
רבי שאול כהן זי"ע
רבי שאול מורטירה
רבי שאול סירירו
רבי שאול ענתבי זי"ע
רבי שאול פאולוס
רבי שאול צדקה זי"ע
רבי שאול שאול
רבי שאול שרבאני זי"ע
רבי שאול דוד חי מועלם זי"ע
רבי שאול הלוי מורטירה זי"ע
רבי שאול ידידיה טאוב זי"ע - ממודז'יץ
שבנא שבנא
רבי שבתאי בוחבוט זי"ע
רבי שבתאי יגל זי"ע
רבי שבתי הורביץ זי"ע
רבי שבתי בס
רבי שבתי שבתי זי"ע
רבי שבתי שעפטיל שעפטל זי"ע
רבי שושן כהן זי"ע
רבי שילה זי"ע
רבי שלום שכנא זי"ע
רבי שלום אבוחצירא זי"ע
רבי שלום שכנא זי"ע
רבי שלום זי"ע
רבי שלום שמאע שקאלו זי"ע
רבי שלום שמעוני זי"ע
רבי שלום משאש זי"ע - הראשון
רבי שלום הדאיה זי"ע
רבי שלום בוזאגלו זי"ע - הרש"ב
רבי שלום כהן זי"ע
רבי שלום משאש זי"ע
רבי שלום אזולאי זי"ע
רבי שלום אייזן זי"ע
רבי שלום אייכנשטיין זי"ע
רבי שלום טייאר זי"ע
רבי שלום לופס זי"ע
רבי שלום עמאר זי"ע
רבי שלום רוזנפלד
רבי שלום שבזי
רבי שלום אליעזר האלברשטאם זי"ע
רבי שלום אריה לייב קורלנסי זי"ע
רבי שלום דוב בער דובער זי"ע
רבי שלום זליג שטיינמץ זי"ע
רבי שלום יוסף זי"ע
רבי שלום יוסף זי"ע - מריזין
רבי שלום יעקב אברמוביץ
רבי שלום יעקב שמחה רוטמן זי"ע
רבי שלום יצחק מזרחי זי"ע
רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זי"ע
רבי שלום משה חי גאגין זי"ע
שלומית אלכסנדרה
שלח
רבי שלמה אבן גבירול זי"ע
שלמה
רבי שלמה
רבי שלמה דוראן - רשב"ץ האחרון
רבי שלמה לוצקער זי"ע
רבי שלמה זי"ע
רבי שלמה טולידאנו זי"ע
רבי שלמה שפירא זי"ע
רבי שלמה זי"ע - מבאבוב
רבי שלמה זי"ע - מסאסוב
רבי שלמה משאמסו זי"ע
רבי שלמה קלוגער זי"ע
רבי שלמה שוסטר זי"ע
רבי שלמה הי"ד
רבי שלמה מבאבוב זי"ע
רבי שלמה זי"ע - מזויעל
רבי שלמה באכנער זי"ע - מקשאנוב
רבי שלמה איגר זי"ע
רבי שלמה בולא זי"ע
רבי שלמה
רבי שלמה אמסלם זי"ע
רבי שלמה הכהן זי"ע
רבי שלמה הכהן זי"ע
רבי שלמה מזוז זי"ע
רבי שלמה הכהן זי"ע
רבי שלמה אלישיב זי"ע - הלשם
רבי שלמה מחלמה זי"ע
רבי שלמה אלפסי זי"ע
רבי שלמה וולבה זי"ע
רבי שלמה אמאריליו זי"ע
רבי שלמה שמאמה זי"ע
רבי שלמה חזן זי"ע
רבי שלמה דנה זי"ע
רבי שלמה סובל זי"ע
רבי שלמה אבודרהם זי"ע
רבי שלמה אבן דנאן
רבי שלמה אליאך זי"ע
רבי שלמה אלקבץ הלוי
רבי שלמה בובר
רבי שלמה בוחבוט זי"ע
רבי שלמה בן חסון זי"ע
רבי שלמה גורן
רבי שלמה דברת
רבי שלמה דוייטש זי"ע
רבי שלמה הכהן
רבי שלמה הכהן זי"ע
רבי שלמה הלברשטאם - השני
רבי שלמה וידאל
רבי שלמה ויזמן זי"ע
רבי שלמה וירגא
רבי שלמה זעפרני זי"ע
רבי שלמה טנא זי"ע
רבי שלמה מולכו
רבי שלמה מוסאיף זי"ע
רבי שלמה משיח זי"ע
רבי שלמה סאלם זי"ע
רבי שלמה סוזין זי"ע
רבי שלמה סיאני זי"ע
רבי שלמה סריליו
רבי שלמה קצין זי"ע
רבי שלמה רפפורט
רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זי"ע - מהרש"א, הסבא קדישא
רבי שלמה אריה לייב מטיטשין זי"ע
רבי שלמה בכור חוצין זי"ע
רבי שלמה בנימין אשלג זי"ע
רבי שלמה דוד כהנא זי"ע
רבי שלמה דוד יהושע וינברג הי"ד
רבי שלמה זאב צווייגענהאפט זי"ע
רבי שלמה זלמן בלוך זי"ע
רבי שלמה זלמן זי"ע
רבי שלמה זלמן זי"ע - מחב"ד
רבי שלמה זלמן
רבי שלמה זלמן זי"ע - מוילנא
רבי שלמה זלמן אוירבאך זי"ע
רבי שלמה זלמן מקאפוסט זי"ע - מקאפוסט
רבי שלמה זלמן יוסף זי"ע
רבי שלמה חיים פערלאוו זי"ע
רבי שלמה חיים אלתר פרלוב זי"ע
רבי שלמה יהודא לייב זי"ע - מלענטשא
שלמה יהודה רפופורט
רבי שלמה יוסף זוין זי"ע
רבי שלמה עבו מערבי זי"ע
רבי שלמה ציון זי"ע
שלמנאסר
שם
רבי שם טוב בן וולאיד זי"ע
רבי שמאול צבי קובלסקי זי"ע
שמאי
שמגר
שמואל זי"ע - הנביא
רבי שמואל - גאון
רב שמואל בר ביסנא
רבי שמואל בר נחמני
רבי שמואל אבוחצירא זי"ע
רבי שמואל פייבוש - מפיורדא
רבי שמואל עהרנפעלד זי"ע
רבי שמואל זאנויל זי"ע - מליטביסק
רבי שמואל זי"ע
רבי שמואל
רבי שמואל העליר זי"ע
רבי שמואל זי"ע
רבי שמואל די מודינא זי"ע
רבי שמואל זי"ע - מאפטה
רבי שמואל סלנט זי"ע
רבי שמואל פרענקל זי"ע
רבי שמואל
רבי שמואל גרמיזאן
רבי שמואל רוזנברג זי"ע
רבי שמואל אבואב
רבי שמואל שטראשון זי"ע - מוילנא, הרש"ש
רבי שמואל עלוש זי"ע
רבי שמואל מרציאנו זי"ע
רבי שמואל הומינר זי"ע
רבי שמואל ענגל זי"ע
רבי שמואל לנדא זי"ע
רבי שמואל - הנביא
רבי שמואל - הנגיד
שמואל (האמורא) זי"ע
רבי שמואל אבוהב
רבי שמואל ברנבוים זי"ע
רבי שמואל די אבילא זי"ע
רבי שמואל דרמון זי"ע
רב שמואל בר אבא זי"ע
רבי שמואל ויטאל
רבי שמואל טרוביץ זי"ע
רבי שמואל ישראל זי"ע
רבי שמואל כהן יצחקי זי"ע
רבי שמואל לניאדו
רבי שמואל מוטוט
רבי שמואל מקארוב זי"ע - מקארוב
רבי שמואל נהון זי"ע
רבי שמואל עזראן זי"ע
רבי שמואל צוקרמאנדל
רבי שמואל רוזובסקי זי"ע
רבי שמואל שיינברג זי"ע
רבי שמואל שפירא זי"ע
רבי שמואל אבא זי"ע - מדבלין
רבי שמואל אברהם צדקה חוצין זי"ע
רבי שמואל אליהו זי"ע - מזוואלין
רבי שמואל ברוך אליעזרוב זי"ע
רבי שמואל ברוך ורנר זי"ע
רבי שמואל ברוך זי"ע
רבי שמואל דוד הכהן מונק זי"ע
רבי שמואל דוד אונגר
רבי שמואל דוד לוצאטו
רבי שמואל הלוי הלוי וואזנר זי"ע
רבי שמואל זאב הלוי ראטה זי"ע
רבי שמואל חי בלעיש זי"ע
רבי שמואל ירוחם הכהן זי"ע
רבי שמואל צבי אביש זי"ע - מספינקא-קראלי
רבי שמואל צבי זי"ע
רבי שמואל קלמן זיידל שרשבסקי זי"ע
רבי שמואל שלמה הי"ד - מראדזין
רבי שמואל שמלקא הורוביץ זי"ע - מניקלשבורג
רבי שמואל שמעלקא קליין זי"ע
רבי שמואל שמעלקה הורוביץ זי"ע
רבי שמואל שמריה זי"ע - מאוסטרובצה
רבי שמחה זי"ע - מבובריקא
רבי שמחה בונם זי"ע
רבי שמחה
רבי שמחה אלברג זי"ע
רבי שמחה בונם זי"ע - מפשיסחא
רבי שמחה בונם סופר זי"ע - מפרשבורג
רבי שמחה בונם אלתר אלתר זי"ע
רבי שמחה זיסל ברוידא
רבי שמחה ישכר בער בער זי"ע
רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) זיו זי"ע - הסבא מקלם
רבי שמחה מרדכי זיסקינד (זיסל) ברוידא זי"ע
רבי שמלאי
רבי שמעון בר אבא
רבי שמעון בן אלעזר
רבן שמעון בן גמליאל (1) - הנשיא
רבי שמעון השקמוני - השקמוני
רבן שמעון בן גמליאל (2) זי"ע
שמעון
רבי שמעון בן חלפתא
שמעון בר יוחאי זי"ע - רשב"י
שמעון זי"ע
רבי שמעון
שמעון בר כוכבא - המכבי
רבי שמעון בן לקיש
רבי שמעון בן מנסיא
רבי שמעון בן נתנאל זי"ע
שמעון
רבי שמעון דוראן זי"ע - הרשב"ץ
רבי שמעון אשכנזי זי"ע
רבי שמעון
רבי שמעון
רבי שמעון שקופ זי"ע
רבי שמעון סופר זי"ע
רבי שמעון שאטין זי"ע
רבי שמעון אבוחצירא זי"ע
שמעון בן שטח
רבי שמעון לידר זי"ע
רבי שמעון גרינפלד זי"ע
רבי שמעון אגסי זי"ע
רבי שמעון בן אליקים
רבי שמעון אוחיון זי"ע
רבי שמעון אשכנזי דייטש זי"ע
רבי שמעון אשריקי זי"ע
רבי שמעון ביטון זי"ע
רבי שמעון דמרי זי"ע
רבי שמעון הוברבנד
רבי שמעון לביא זי"ע
רבי שמעון מונטיליה זי"ע
רבי שמעון שלמה גוטרמן זי"ע
שמעון הצדיק זי"ע
רבי שמעון יחיאל אברשטרק
רבי שמעון מיארוסלאב מיארוסלאב זי"ע
רבי שמעון נתן נטע בידרמן זי"ע
רבי שמעון נתן נטע בידרמן זי"ע
שמעיה - הנשיא
רבי שמעריל שמעריל זי"ע
רבי שמריה קטריבס זי"ע
רבי שמריה גריינימאן זי"ע
רבי שמריהו נח נח זי"ע
רבי שמשון מקוצי
רבי שמשון
רבי שמשון זי"ע
רבי שמשון הלוי זי"ע
רבי שמשון זי"ע - מאוסטרופולי
רבי שמשון פירסט זי"ע
שמשון
רבי שמשון
רבי שמשון אפשטיין זי"ע
רבי שמשון לנגבורט זי"ע - מולוז'ין
רבי שמשון שטוקהאמר
רבי שמשון אהרן אהרן פולנסקי זי"ע
רבי שמשון דוד דוד פינקוס זי"ע
רבי שמשון רפאל הירש זי"ע
רבי שניאור קוטלר זי"ע
רבי שניאור זלמן זי"ע
רבי שר שלום זי"ע
שראצר
רבי שרגא יאיר זי"ע - מביאלאבזעג
רבי שרגא פיבל שטינברג זי"ע
רבי שרגא פייבל זי"ע - מגריצא
שרה
שרוג
רבי ששון פירסיאדו זי"ע
רבי ששון לוי זי"ע
רבי ששון סמוחה זי"ע
רבי ששון ישראל זי"ע
רבי ששון מרדכי שנדוך זי"ע
רב ששת
שת
רבי שמעון משה דיסקין - סימוניק
שלום אלבק
רבי שאול נחמיאש זי"ע
רבי שמעון ואנונו שליט"א
רבי שמריהו יוסף חיים קנייבסקי שליט"א - שר התורה
רב שמעון קַיְירָא זי"ע - בה"ג
רבי שמשון ברסקי זי"ע
הרב שמואל טל שליט"א
רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר
רבי שלמה זלמן אונסדורפר
רבי שם טוב אבן גאון זי"ע - ספרדי
שמעון בן עזאי
שמעון התימני - התימני
שמעון הפקולי - הפקולי
שמעון העמסוני - העמסוני
שמואל הקטן - הקטן
שבור מלכא - מלכא
רב שילא
רב שימי בר אדא
רב שימי בר אשי
רב שבא
רב שישא בריה דרב אידי
רב שמואל בר זוטרא
רב שמואל בר יהודה
רב שמואל בר יצחק
רב שמואל בר שילת
רבי שמעון בן איסי בן לקוניא
רבי שמעון בן יהודה
רבי שמעון בן יהוצדק
רבי שמעון בן פזי
רבי שמעון בן רבי
רבי שמואל בן סוסרטיי
רבי שמואל בר יוסי בר בון
רבי שמואל בר רבי יוסי
שילא בר אבינא
רבי שילא
רבי שמואל יפה אשכנזי זי"ע

ת

תגלת פלאסר
תולע
תיאודוטיון תרגום
רבי תם
רבי תנחום
רבי תנחומא
תפדאי
תרח
רבי תם אבן יחיא זי"ע
תודוס
רבי תנחום בן חנילאי
רבי תנחום בר איסבלוסטיקא
רבי תנחום בר חייא