שינונון - הוראות שימוש

מה הרעיון עומד מאחורי התוכנה? כיצד היא עובדת? למה זה עוזר לי לזכור טוב יותר?

התשובות לכל השאלות הללו כאן!

מערכת אופיס יהודי

אמר ריש לקיש: כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו, שנאמר 'השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים' (מנחות צט:)

על האדם מוטל להשתדל שלא לשכוח את לימודו.

התחדשות הטכנולוגיה מאפשרת לנו לנצל כלים שונים על מנת לסייע לכל אדם באשר הוא, ללא קשר ליכולותיו, להצליח לזכור את לימוד התורה, ולזכור בעל פה חלקים נרחבים בתורה הקדושה. דבר שהיה נראה בלתי-אפשרי עבור רבים, כגון ידיעת הש"ס וזכירתו, או ידיעת השלחן ערוך כולו – כעת בהישג יד עבור כל אחד ואחד באשר הוא.

אמר ריש לקיש: כל המשכח דבר אחד מתלמודו עובר בלאו, שנאמר 'השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים' (מנחות צט:)

את הפסוק "אשרי אדם מפחד תמיד" (משלי כ"ח י"ד) מפרשת הגמרא: "ההוא בדברי תורה כתיב" (מסכת ברכות דף ס' ע"א), ומפרש שם רש"י: "אשרי אדם מפחד תמיד שמא תשתכח ממנו, שמתוך כך הוא מחזיר לשנותם תמיד".

זכרון הלימוד נמצא בראש מעייניו של כל בן תורה אשר רוב חייו עוסק בלימוד התורה הקדושה. הרי אף אדם אינו רוצה להשליך את יגיעתו לתהום הנשייה, ולשכוח את אשר עמל עליו מיטב שעותיו ושנותיו.

לאור זאת, אף שהפחד דבר פסול הוא המעיד על חוסר באמונה, כאשר מדובר בדברי תורה שמצווים אנו שלא לשכחם, ראוי ונכון הוא הפחד, אשר יוביל את האדם לעשות כל שביכולתו לזכור את אשר הוא לומד לאורך ימים ושנות חיים. 

כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר (סנהדרין צט.)

עיקר ההצלחה בידיעת התורה וזכירתה תלוי בחזרות על הלימוד. כך למדנו רבי יהושע בן קרחה (סנהדרין צ"ט.) כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. הגמרא (תענית ח.) אף מלמדת אותנו כי האמוראים היו חוזרים על לימודם פעמים רבות.

מדימוי זה של זריעה וקצירה, מלמדים אותנו חז"ל כי עיקרו של הלימוד הוא דווקא החזרה, וכי הלימוד הראשוני הוא בעצם הכנה עבור העיקר. לכן, כפי שאדם מתכנן את לימודו, משקיע ברכישת ספרים מסכם את הלימוד וטורח רבות על מנת להבין היטב את הנלמד, כך, ואפילו יותר צריך להשקיע ולהתכונן לשלב החזרות שהוא עיקרו של הלימוד.

יסודות השיטה בתוכנה

למידה במרווחים יעילה לזכרון ארוך טווח

מחקרים מוכיחים, כי למידה במרווחי זמן יעילה לזכירת הלימוד לאורך זמן.

כאשר המוח לומד דבר חדש הוא מאוחסן במוח כדבר הדורש זכרון לטווח קצר. אם המוח לא יעבד מידע זה עיבוד נוסף המוכיח כי עליו לשמור אותו לטווח ארוך, המידע ישכח במהירות. העיבוד הנוסף הינו השינון. החזרה על ענין מסויים מספר פעמים מסמלת למוח כי מידע זה צריך להשמר לטווח זמן ארוך יותר.

אולם, כאשר החזרה הינה בטווח זמן קצר, המוח מפרש זאת כלימוד בודד, או כשינון עבור זכירה לטווח זמן קצר, כגון אדם שמשנן מספר טלפון או רשימת קניות מספר פעמים, כשלאחר זמן קצר אין תועלת במידע זה.

כאשר חוזרים על מידע במרווחי זמן, ובכל פעם מגדילים את מרווח הזמן, לומד המוח כי מידע זה חיוני לאדם לטווח זמן ארוך ביותר, כיון שבכל פעם האדם חוזר ומשתמש במידע בטווח זמן גדול יותר. כך המוח שומר על המידע באוצרותיו לאורך זמן רב.

הגו סיגים מכסף ויצא לצרף כלי (משלי כה, ד)

כיצד חוזרים באופן חכם ויעיל על לימוד התורה הקדושה?

הזהב הגולמי, עובר זיקוק אחר זיקוק על מנת להסיר ממנו את הסיגים, ולהותיר זהב טהור ככל הניתן. ככל שהזהב נקי מסיגים, כך שוויו גדל. מלאכת הזיקוק מוציאה בכל פעם את הסיגים שנותרו, ולאט לאט בידינו נשאר זהב טהור ונקי יותר.

באופן דומה נרצה לחזור על הלימוד שלנו. כאשר אנו זוכים ללמוד עניין חדש, ככל הנראה חלקים ממנו נשארים בזכרוננו היטב, וחלקים ממנו נשכחים במהרה. בכל חזרה אנו חוקקים את הלימוד עמוק יותר בזכרון, ובכך זוכרים לטווח זמן גדול יותר. אולם, ברור לנו כי חזרה על החומר אותו אנו זוכרים היטב באופן תדיר כפי שאנו חוזרים על החומר אותו אנו לא זוכרים היטב היא מיותרת.

אך כיצד נוכל לחזור במרווחי זמן קצרים יותר על חלק מסויים בחומר אותו אנו לא זוכרים היטב, ומאידך לחזור במרווחי זמן גדולים יותר על החומר אותו אנו זוכרים היטב?

 
 

 

 

סיכום החומר הנלמד באופן של שאלה ותשובה

סיכום החומר הנלמד חשוב ביותר על מנת לזכור היטב את החומר הנלמד.

הסיכום מאלץ את הכותב להבין היטב פינות שבלימוד בעל פה ניתן להתעלם מהם. כאשר הדבר מסוכם בכתב צריך להבין היטב ולהתייחס לכל אי הבנה ולו הקטנה ביותר.

בנוסף הסיכום מכריח את האדם לארגן את המידע המבולגן במוחו לפי סדר כרונולגי והגיוני.

ההבנה והסדר מובילות את המוח לעבד את המידע באופן עמוק יותר, ובכך המידע נצרב היטב ולמוח קל יותר לשלוף את המידע בשעת הצורך. ככל שהסיכום מפורט יותר, כך המוח מעבד את המידע טוב יותר.

סיכום בשיטת שאלה ותשובה מאתגר יותר את המוח, כאשר המסכם צריך לנסח לעצמו שאלה, הוא זוכר פרט נוסף שמיקל על אחסון המידע. למידע יש מעין מפתח – והוא השאלה, שמפנה את הלומד ישירות למידע הרצוי. 

 
 

 

 

למידה במרווחים דורשת הרבה מאמץ ותכנון הלימוד. כמו כן חזרה בשיטת "זיקוק הזהב" כמעט בלתי אפשרית, שכן לחזור על חלקי דפים בגמרא הינה משימה מסובכת, בפרט שהלומד לא יכול להעריך איזה חומר יושב בזכרונו היטב ואיזה חומר מצריך חזרה נוספת.

תוכנת שינונון פותחה על מנת להקל על הלומדים בלמידה חכמה ויעילה. התוכנה מארגנת ללומד את סדרי החזרה, באופן יעיל, ומציגה עבורו שאלות חזרה במרווחי הזמן הנכונים עבורו, כאשר חומר הדורש חזרה תדירה יותר יוצג באופן תדיר, ולהפך.

איך זה עובד?

התוכנה בנויה באופן יעודי ללימודים תורניים, אך יכולה לשמש גם ללימודים כלליים. על מנת להקל על אופן השימוש, ולהגדיל את יעילות התוכנה הוחלט כי התוכנה לא תשמש כתוכנה עצמאית אלא כתוסף יעודי לתוכנת "תא שמע".

בכל יום אדם מסמן את החומר אותו למד, לדוגמא הלומד על סדר הדף היומי יסמן בכל יום את הדף הנלמד באותו היום. בנוסף, הלומד יוסיף שאלות חזרה על הדף, או יסמן את אחד ממסלולי המבחנים המוכנים, הנכללים בתוכנה. מעתה, בכל יום ימתין ללומד "מבחן יומי" הכולל שאלות חזרה מכל חלקי התורה, אותם סימן כנלמדו.

אופן הכנת המבחן היומי ובחירת שאלות החזרה נעשה על ידי אלגוריתם מתוחכם, אשר בוחר לצרף למבחן זה שאלות על פי עקרון ה"למידה במרווחים". בסיום המבחן מוצג למשתמש ציון למבחן זה על סמך תשובותיו, ונקבעים תאריכי חזרה נוספת עבור שאלות אלו, כאשר שאלות שנענו נכונה, ישאלו שוב לאחר פרק זמן ארוך יותר, לעומת שאלות שנענו באופן שגוי שישאלו בפרק זמן קצר יותר, וכך משולב עקרון "זיקוק הזהב" גם הוא במבחנים היומיים.

כיצד יודעים אם התשובה שלי נכונה?

המערכת מסוגלת להציג עבור המשתמש גם שאלות אמריקאיות, וגם שאלות מילוליות. שאלה אמריקאית כוללת בתוכה את התשובה הנכונה. שאלה מילולית לעומת זאת דורשת מהמשתמש להקליד תשובה מילולית לשאלה. בסיום המענה המשתמש לוחץ על לחצן יעודי  להצגת התשובה הנכונה השמורה במערכת. בשלב זה אפשרות המשתמש לערוך את תשובתו ננעלת, ומוצגת עבורו התשובה הנכונה, ועליו להשוות באופן עצמאי את תשובתו אל מול התשובה הנכונה ולדרג האם תשובתו הינה "תשובה מלאה" "תשובה חלקית" או "תשובה שגויה".

האם ישנם כלים נוספים לתועלת הלומדים?

המערכת כוללת מעטפת שלמה עבור הלומד, כאשר ניתן לראות איזה חומר נלמד בכל יום בעבר, לבחון את הסטוריית המבחנים שעשה, כולל שמירה מלאה של כל מבחן עם תשובותיו של הלומד, הציון והתאריך, וכן מדדים ותובנות המאפשרות ללמוד לבחון את הצלחתו והתקדמותו בלימוד, כאשר למשתמש מוצגים גרפים מתקדמים המציגים מידע מפורט. כמו כן המשתמש יכול בכל עת לבצע מבחן יזום על החומר אותו הוא לומד על מנת לבחון את ידיעותיו והבנתו בחומר הנלמד.

מה התועלת בתוכנה המשמשת כתוסף למאגר תורני?

"שינונון" מתפקדת כתוסף למאגר התורני המתקדם "תא שמע, ובכך מאפשרת למשתמש לסמן את החומר שלמד ולצרף אותו לסבב החזרות מיד לאחר הלימוד, וכן לבצע חזרה יזומה על החומר אותו הוא זוכר באופן חלקי מיד בסיום המבחן.

לא כולם מצליחים לחבר שאלות חזרה

ישנם החסים על זמנם, וישנם המתקשים בניסוח השאלה והתשובה, ובקיצור ישנם שאינם מעוניינים לחבר בעצמם את שאלות החזרה, כל אחד טעמו ונימוקו עימו. לשם כך הכנו עבורכם כמה וכמה מסלולי בחינה על כל חלקי התורה הקדושה, תנ"ך, משנה, גפ"ת, ירושלמי, רמב"ם, שו"ע ועוד, וכל אחד יכול לבחור את מסלולי המבחנים המתאימים לו, לרמתו ולסגנונו, ובכך להבחן בלי לחבר שאלות חזרה בעצמו.

רכישה אונליין - מאובטח ומהיר

בחר את האפשרות המתאימה עבורך. ניתן לרכוש את תא שמע בלבד, או לרכוש בעיסקת חבילה את שינונון יחד עם תא שמע בהנחה מיוחדת.

1150₪

תשלום חד פעמי

490₪

תשלום חד פעמי

שינוי גודל גופנים
ניגודיות